Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

กำหนดการวันที่ 24-25 พ.ย.2566 นี้ หาดพัทยา

 
 
 image2
 image3

เส้นทางการปิดการจราจร และสถานที่จอดรถ

image ext
image ext
 

++ เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ปี 2565 ++

สำหรับงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (PATTAYA INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL) ในปี 2565 ที่ผ่านไป จัด ณ ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2565 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เวลา 19.00 น. เปิดตัวพิธีกร
เวลา 19.15 น. พิธีเปิดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา(Pattaya International Fireworks Festival 2022) โดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา (กล่าวรายงาน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (กล่าวเปิดงาน)
เวลา 19.30น. การแสดงพลุ ชุดที่ 1 จากประเทศเบลเยี่ยม
เวลา 19.45 น. การแสดงพลุ ชุดที่ 2 จากประเทศฟิลิปปินส์
เวลา 20.00 น. คอนเสิร์ตจากศิลปิน อ๊อฟ ปองศักดิ์
เวลา 21.15 น. การแสดงพลุ ชุดที่ 3 จากประเทศมาเลเซีย
เวลา 21.30 น. การแสดงพลุ ชุดที่ 4 จากประเทศแคนาดา
เวลา 21.45 น. คอนเสิร์ตจากศิลปิน วง Three man down
เวลา 22.45 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม


 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

 เวลา 19.15 น. เปิดตัวพิธีกร
เวลา 19.30น. การแสดงพลุ ชุดที่ 1 จากประเทศแคนาดา
เวลา 19.45 น. การแสดงพลุ ชุดที่ 2 จากประเทศฟิลิปปินส์
เวลา 20.00 น. คอนเสีร์ตจากศิลปิน Rooftop
เวลา 21.15 น. การแสดงพลุ ชุดที่ 3 จากประเทศเบลเยี่ยม
เวลา 21.30 น. การแสดงพลุ ชุดที่ 4 จากประเทศมาเลเซีย
เวลา 21.45 น. คอนเสิร์ตจากศิลปิน OG-ANIC & URIUS
เวลา 22.45 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
 
* เมืองพัทยา ประกาศปิดการจราจรและปรับช่องทางเดินรถงานเทศกาลพุนานาชาติเมืองพัทยาระหว่างวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเวลา 14:00 น. ถึง 24.00 น.  

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com