Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

สวัสดีปีใหม่ 2567 วัดท่าซุง อุทัยธานี ได้จัดทำ "ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ปี 2567" รวมวันฤกษ์ดี วันฤกษ์มงคล เพื่อกระทำการใดจะได้ลุล่วง รุ่งเรืองและเฟื่องฟู ประสบผลสำเร็จเป็นคุณเป็นประโยชน์ และวันไม่ดีที่ควรเลี่ยงหลบ งดเว้นงานมงคลเสีย อันฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วัดท่าซุงปี 2567 นี้ ถือเสมือนเป็น ส.ค.ส. อภินันทนาการ ส่งความสุขมาถึงสาธุชนชาวไทยทุกท่านทั่วประเทศ

image1
วันฤกษ์ - วันดี  ทำการต่างๆ ดี ฤกษ์สะดวกตลอดวัน ในรอบปี 2567

มีดังนี้

1, 8, 15,22 มกราคม 2567
1, 12, 23 กุมภาพันธ์ 2567
3, 17, 28 มีนาคม 2567
2, 10, 13, 19 เมษายน 2567
2, 3, 16, 17, 27 พฤษภาคม 2567 
3, 7, 13, 24 มิถุนายน 2567
5, 8, 19 กรกฎาคม 2567
8, 13, 21, 24, 30 สิงหาคม 2567
4, 7, 13, 26, 27 กันยายน 2567 
7, 14, 18, 24 ตุลาคม 2567 
1, 7, 18, 29 พฤศจิกายน 2567 
8, 19, 24 ธันวาคม 2567
 
 
วันห้าม - วันไม่ดี ไม่ควรทำการมงคลใดๆ 

5, 19 มกราคม 2567
5, 14, 15, 17 กุมภาพันธ์ 2567
- มีนาคม 2567 
30 เมษายน 2567 
5, 14, 19, 31 พฤษภาคม 2567
17, 26, 27, 29 มิถุนายน 2567
10, 11, 13 กรกฎาคม 2567
- สิงหาคม 2567
24, 29 กันยายน 2567
11, 28 ตุลาคม 2567
11, 20, 21, 23  พฤศจิกายน 2567
- ธันวาคม 2567
 

วันเสาร์ห้า - ไม่ควรทำการมงคลใดๆ ยกเว้นพิธีพุทธาภิเษก 

วันพฤหัส - ไม่ควรแต่งงาน ท่านว่าอยู่ด้วยกันไม่ยืด

วันอาทิตย์ - ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่ 

ฤกษ์ออกรถ - ถ้าออกรถ วันพฤหัส ให้ใช้งานวันอาทิตย์  ท่านบอกว่า จะมีงานดี

+++++


หมายเลข "โทรศัพท์" วัดท่าซุง
 
ติดต่อเรื่อง "สถานที่พัก" และ "ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง"
 
1. ติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระ ติดต่อ พระพรชัย สุธมฺมโชโต โทรศัพท์ 089-668-8673
2. พระกิตติพศ เป็นผู้จัดกิจนิมนต์พระภิกษุภายในวัดท่าซุง โทรศัพท์ 063-294-6356
3. สมัครสมาชิก หรือต่ออายุ "ธัมมวิโมกข์" ได้ที่ "สำนักงานธัมมวิโมกข์" หลังโบสถ์ โทรศัพท์ (056) 502-507 มือถือ (084) 616-9164 เวลา 09.30 - 10.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.
4. ถ้าต้องการซีดี, หนังสือธรรมะของหลวงพ่อฯ หรือสั่งของทางไปรษณีย์ก็ได้ ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม
  • พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ "ตึกรับแขก" โทรศัพท์ (056) 502 - 506
5.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดท่าซุง โทร : (056) 502-599
6.โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา โทร : (056) 502-509
7. ต้องการติดต่อที่พักทุกแห่ง พระเจ้าหน้าที่ทำงาน เช้าเวลา 09.00 น. - 10.30 น. บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
 
ก. เพื่อร่วมงานพิธีต่างๆ ของวัด
- ศาลานวราช (พระทนงศักดิ์)
- ศาลา 3 ไร่ (พระอวยพร)
- ตึกขาว (พระครูใบฎีกาบุญชู)
- ศาลา 25 ไร่ (พระนิติ)
 
ข. เพื่อพักปฏิบัติธรรม
... ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ณ ศาลานวราช ข้างพระอุโบสถวัดท่าซุง
โทรศัพท์ (056) 502 - 655 เวลาทำงาน ช่วงเช้า 9.00 - 10.30 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.
สามารถมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดได้ โดยมีข้อปฏิบัติระเบียบการพักปฏิบัติธรรม ดังนี้
 
- พักครั้งละไม่เกิน 7 วัน
- ต้องมีบัตรประชาชนหรือใบขับขี่เป็นหลักฐาน
- หากเป็นพระภิกษุต้องมีใบสุทธิและใบรับรองจากเจ้าอาวาสที่ท่านสังกัดมาแสดงโดยทางวัด
- พระเจ้าหน้าที่จะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน ไว้จะคืนเมื่อเดินทางกลับ
- ต้องมาติดต่อพระเจ้าหน้าที่ (ไม่ว่าจะขอกุญแจหรือคืนกุญแจ) ต้องติดต่อในช่วงต่อไปนี้เท่านั้นคือ
 
- ที่พักมีพักเป็นห้องๆ หลายจุดในวัด แยกชายหญิง หากมีคนมากอาจจะแบ่งพักรวมกันบ้าง
- เรื่องอาหารการกินผู้มาปฏิบัติต้องรับผิดชอบตนเอง โดยมีร้านอาหารตั้งอยู่หลายจุดรอบๆ วัด
- ภายในวัด มีร้านสหกรณ์ของวัดจำหน่ายของใช้ของจำเป็นทุกอย่าง
- มีการทำวัตรเช้าที่วิหาร 100 ปีหลวงพ่อฯ เวลา 08.30 - 09.00 น. ทำวัตรเย็นที่วิหาร 100 ปีหลวงพ่อฯ เวลา 17.00 - 18.30 น. (ต้องการฝึก "มโนมยิทธิ" มีทุกวันในเวลา 11.30 - 14.00 น. ที่วิหารแก้ว 100 เมตร)
 
- ในวัดมีมีรถบัสที่ดัดแปลงเป็นรถนั้ง 2 แถวหรือไม่ก็มีรถสามล้อเครื่องให้ใช้บริการตาม
สะดวก
- ห้ามดื่มเหล้าและเล่นการพนันรวมทั้งอบายมุขทุกอย่าง
-ต้องเคารพในสถานที่และทำตามระเบียบของวัดท่าซุงอย่างเคร่งครัด

+++++

 
เวลาเปิดปิดวิหาร
 
วิหารแก้ว 100 เมตร
เช้า เปิดเวลา 09.00 น. - 11.30 น.
บ่าย เปิดเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
 
วิหารสมเด็จองค์ปฐม - มณฑปพระศรีอาริย์
เช้า เปิดเวลา 09.00 น. - 10.30 น.
บ่าย เปิดเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
(วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิด 09.00 น. - 16.00 น.)
 
ศาลานวราช
เช้า เปิดเวลา 08.00 น. - 10.30 น.
บ่าย เปิดเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 
 
 image2

ปี 2566

image ext
image ext
 วันฤกษ์ - วันดี  ทำการต่างๆ ดี ฤกษ์สะดวกตลอดวัน ในรอบปี 2566

มีดังนี้
9, 20, 29 มกราคม 2566 
9, 14, 23, 28 กุมภาพันธ์ 2566 
8, 11, 17, 30, 31 มีนาคม 2566 
10, 17, 24 เมษายน 2566 
1, 5, 11, 22 พฤษภาคม 2566 
2, 11, 25 มิถุนายน 2566
6, 11, 19, 22, 28 กรกฎาคม 2566 
10, 11, 21, 28 สิงหาคม 2566 
1, 7, 15, 21 กันยายน 2566 
2, 13, 22 ตุลาคม 2566 
2, 7, 16, 21, 29 พฤศจิกายน 2566 
2, 8, 21, 22 ธันวาคม 2566 
 
 
วันห้าม - วันไม่ดี ไม่ควรทำการมงคลใดๆ 
2, 11, 12, 14 มกราคม 2566 
28 มีนาคม 2566 
14 เมษายน 2566 
15, 24, 25, 27 พฤษภาคม 2566
8, 13, 25 สิงหาคม 2566 
11, 25 กันยายน 2566 
4, 5, 7 ตุลาคม 2566 
19, 24 ธันวาคม 2566
 
วันเสาร์ห้า - ไม่ควรทำการมงคลใดๆ ยกเว้นพิธีพุทธาภิเษก  (30 กันยายน 66 และ 30 ธันวาคม 66)
วันพฤหัส - ไม่ควรแต่งงาน ท่านว่าอยู่ด้วยกันไม่ยืด
วันอาทิตย์ - ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่ 
ฤกษ์ออกรถ - ถ้าออกรถ วันพฤหัส ให้ใช้งานวันอาทิตย์  ท่านบอกว่า จะมีงานดี

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com