Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ขอเชิญร่วมงานไหว้เจ้า 9ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 ณ ศาลเจ้าที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 9 แห่ง ในเขตสมุทรสาคร ทั้งฝั่งมหาชัยและท่าฉลอม สักการะศาลเจ้า ชิมเมนูอาหารเจกว่า 60 ร้าน มีรถรางวิ่งรับส่งตามศาลเจ้าตลอดงาน พิเศษ ไหว้ครบทั้ง9ศาล #ประทับตราในพาสปอร์ตครบทั้ง9ศาลรับของมงคลที่ระลึกฟรีทันที

image1
ไหว้เจ้า 9 ศาล ได้แก่ 
 
ฝั่งมหาชัย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร มหาชัย
โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร มหาชัย
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก มหาชัย
ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากงในคลองมหาชัย มหาชัย
 
ฝั่งท่าฉลอม
ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย ท่าฉลอม
ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม
โรงเจเซ็งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม
 
ไหว้เจ้าครบ 9 ศาล รับฟรี เหรียญมงคล ตามเส้นทางบุญ หนุนมงคลชีวิต
กำหนดการ งานเทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
 

14-23 ตุลาคม 2566 เล่งเต็กเซี่ยงตึ้ง พังไล้ยี่จั๊บอิกเขียวเกาะ
ทุกคืนเวลา19.00 พิธีสวดสะดาะเคราะห์(ปักเต้า)
กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอดตาย
 
กำหนดการ
วันที่ 14 ต.ค 66 เวลา 09.00 น.- อัญเชิญกระถางธูปทองรับเสด็จฮุคโจ้ว ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 
วันที่ 16 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. - อัญเชิญกระถางธูปทองพร้อมริ้วขนวนออกประทานพรแลกเปลี่ยนใบชา ถนนสหกรณ์ฝั่งโกรกกราก วัดตึก วัดเจษ
 
วันที่ 18 ต.ค. 66 เวลา 09.00 น. - อัญชิญกระถางธูปทองพร้อมริ้วนวนออกประทานพรแลกเปลี่ยนใบชา ฝั่งท่าฉลอมเส้นทางบ้านแพ้วตลาดบ้านแพ้ว
 
วันที่ 19 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. - อัญเชิญกระถางธูปทองพร้อมริวขนวนออกประทานพรแลกเปลี่ยนในชา ตลาดมหาชัยรอบเมือง
 
 
วันที่ 21ต.ค.66 เวลา 09.00 น. - อัญเชิญกระถางธูปทองพร้อมริ้วงบอนออกประทานพรแลกเปลี่ยนใบชา ถนนเศรษฐกิจ ตลาดคลองครุ ซอยวัดทอง บ้านเลขที่ 5 หมู่บ้านฟ้าใส ตลาดกระทุ่มแบน
เวลา 14.00 น. ประกอบพืธีปล่อยสัตว์หน้าวัดดอนไก่ดี
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีลอยกระทง ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 
 
วันที่ 22 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. - ประกอบพิธีโยคะตันตระ เซ่นไหว้วิญญานไร้ญาติ ทิ้งกระจาดแจกทาน
 
วันที่ 23 ต.ค.66 
เวลา 21.00 น. ประกอบพิธีถวายเครื่องทรง
เวลา 23.00 น. อัญเชิญกระถางธูปทองพร้อมเรือ ส่งเสด็จกิ้วอ้วงฮุคไจ้ว
ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 
วันที่ 17,20,23 ต.ค. 66 วันไหว้ใหญ่ ตั๋วเจคี 
เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีเดินธูปถวายพุทธบูชา
 
ร่วมลงชื่อเพื่อถวายพุทธบูชาต่อองค์กิ้วอ้วงฮุคโจ้ว ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.66 เป็นต้นไป ร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารได้ทุกวัน
 
ร่วมบริจากที่บริเวณงาน หรือ ผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เลขที่บัญชี 020189721030 สาขาสมุทรสาคร


 
 image2
 image3
 image4

ข้อมูลและแผนที่พิกัด 9 ศาล (ฝั่งมหาชัยและฝั่งท่าฉลอม)

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

image ext
image ext
เจ้าพ่อหลักเมือง เป็นแผ่นไม้รูปแกะสลักขนาดสูง ๑ เมตร เรียกว่าเจ้าจอมเมืองเป็นรูปเทวดาหัตถ์ขวายกประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์มีกุมารน้อย 2 คน เป็นบริวารอยู่ด้านข้าง มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า แผ่นไม้สลักลอยน้ำผ่านคลองมหาชัย ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นสักการะสร้างเป็นศาลเล็กๆ ไว้ที่ป้อมวิเชียรโชฏก เรียกศาลเทพเจ้าจอมเมืองตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาสร้างอาคารทรงไทยใน พ.ศ.๒๔๖๐ แต่อาคารนี้ถูกรื้อหลังการก่อสร้างศาลหลักเมืองใน พ.ศ.๒๕๒๕ เชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐานบนด้านเหนือศาลหนักเมือง แต่มีการประทับทรงเจ้าพ่อวิเชียรโชติ จึงสร้างอาคารใหม่ เป็นศิลปกรรมจีนสวยงามมาก เป็นที่นับถือกราบไหว้ของชาวไทยชาวจีน โดยเฉพาะชาวประมง มักขอพรบนบานขอให้ทำกิจการปลอดภัย และร่ำรวย จะมีการแก้บนด้วยฝิ่นเสมอ โดยนำมาป้ายที่บริเวณปาก ส่วนศาลหลักเมืองอยู่ถัดออกไปเป็นหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่
-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานไคเต็งฮี่
-เดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (เป็นขบวนแห่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) โดยมีไฮไลท์ คือการแลกเปลี่ยนธูปขององค์เจ้าพ่อฯ ความเชื่อของประชาชนคือแลกธูปแล้วเป็นความสิริมงคลยิ่ง
-เดือนธันวาคมของทุกปี เผ่งอังฮี่ [เทศบาลนครสมุทรสาคร]

ตั้งอยู่ที่ สวนสุขภาพ60พรรษามหาราชินี 182/560 ซอย สุขาภิบาล ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

image ext
image ext
โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เดิมทีพื้นที่ของโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนจีน พอมาในยุคสมัยที่รัฐบาลไทยมีกฎหมายบังคับให้โรงเรียนทุกแห่งเปิดสอนได้เพียงภาษาไทยเท่านั้น โรงเรียนจีนแห่งนี้ได้ปิดตัวลง และพื้นที่นี้ได้กลายเป็นพื้นที่รกร้าง ดังนั้นจึงได้มีการจัดสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นโรงเจโดยเงินที่นำมาสร้างนั้นมาจากการบริจาคการล้างป่าช้า และตั้งชื่อว่าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เมื่อถึงเทศกาลกินเจของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนในฝั่งมหาชัยก็จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในเทศกาลกินเจ ณ โรงเจแห่งนี้
-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานพิธีสะเดาะเคราะห์ประจำปี (พะเก่ง)
-เดือนพฤษภาคมของทุกปี งานฉลองวันเกิดเชี้ยโจ้ว
-เดือนตุลาคมของทุกปี เทศกาลถือศีลกินเจ ๑๐ วัน
-เดือนธันวาคมของทุกปี งานประจำปี ฉลองวันเกิดใต้ฮงกง

ตั้งที่อยู่: 923/16 ถ. เอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
เปิด 24 ชั่วโมง

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ (เล่งเข่งฮกตี๊งกวนอิมเก็ง) คลองจาก

image ext
image ext
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างมานานกว่า ๔๐ ปี ในอดีตเป็นศาลเจ้า สร้างด้วยไม้หลังเล็กๆ ธรรมดาที่ปลูกสร้างเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นได้เคารพสักการะบูชา แต่เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้มีการจัดสร้างศาลเจ้าใหม่ขึ้น เนื่องจากศาลเก่าเกิดการชำรุดเสียหาย และอัญเชิญรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ มาประดิษฐานภายในศาลเจ้า ในการออกแบบก่อสร้างนั้น ทางคณะผู้จัดสร้างได้ออกแบบให้ศาลดังกล่าวมีพื้นศาลเปรียบได้กับสวรรค์ ๙ ชั้น หากผู้ใดได้ก้าวเข้ามาสักการะภายในศาลถือว่าได้มาถึงสวรรค์ชั้นที่ ๙
-เดือนมีนาคมของทุกปี งานวันเกิดเจ้าแม่กวนอิม
-เดือนสิงหาคมของทุกปี งานประจำปี
-เดือนตุลาคมของทุกปี เทศกาลถือศีลกินเจ ๑๐ วัน งานวันเปิดเทศกาลเจ้าแม่กวนอิม , งานพิธีไหว้ประจำปี
อีกทั้งภายศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่มีรูปปั้นมังกร ไม่ว่าจะเป็นตามเสา หรือส่วนไหนก็ตามจะมีรูปปั้นมังกรอยู่มากมาย ดังนั้นศาลนี้มีอีกชื่อเรียกว่า (วังมังกร) [เทศบาลนครสมุทรสาคร]

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ (เล่งเข่งฮกตี๊งกวนอิมเก็ง) คลองจาก สมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 เวลาเปิดทำการ 7.00-17.00 น. ทุกวัน 

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย

image ext
image ext
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาเป็นระยะเวลานับร้อยปี สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวโดยสร้างเป็นศาลไม้เล็กๆ และภายหลังได้มีการบูรณะศาลใหม่ โดยก่ออิฐถือปูนมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว และศาลเจ้าปุนเถ้ากง แห่งนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าปีละ ๓ ครั้ง โดยมีในเดือน กุมภาพันธ์ สิงหาคม และธันวาคมของทุกปี [เทศบาลนครสมุทรสาคร]
-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานไคเต็งฮี่
-เดือนสิงหาคมของทุกปี งานประจำปี
-เดือนธันวาคมของทุกปี งานเผ่งอั่งฮี่ 

ที่อยู่ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย

image ext
image ext
ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ตำบลท่าฉลอม ไม่ปรากฏว่าก่อสร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่มีผู้ศรัทธาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และหนึ่งพิธีกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้คือพิธีลุยไฟ ซึ่งไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะทำเฉพาะร่างทรงทำนายทายทักว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น และผู้ที่ให้ความเคารพสักการะศาลเจ้าแห่งนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมง และชาวไทยเชื้อสายจีน
-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานแห่ประจำปี และลุยไฟ [เทศบาลนครสมุทรสาคร]

จุ้ยบ้วยเนี้ย หรือแปลตรงตัวได้ว่า เจ้าแม่ท้ายน้ำ หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม เจ้าแม่ทับทิม เป็นเทวนารี ที่รู้จักและนิยมบูชาเช่นเดียวกับม่าจ้อโป๋ หรือไฮตังม่า เป็นเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพในหมู่ของชาวฮกเกี้ยน และ ชาวไหหลำ และชาวจีนโพ้นทะเล ที่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงที่เดินเรือ โดยส่วนใหญ่ชาวไทยมักเข้าใจผิดว่าจุ้ยบ้วยเนี้ยกับม่าจ้อโป๋เป็นองค์เดียวกัน จึงนิยมเรียกรวมกันว่า "เจ้าแม่ทับทิม" ซึ่งแท้ที่จริงแล้วตามความเชื่อของจีนเป็นคนละองค์กัน
โดยศาลเจ้าของจุ้ยบ้วยเนี้ย เฉพาะในประเทศไทยมีกันหลายแห่ง ที่โด่งดังมีชื่อเสียง ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว เชิงสะพานซังฮี้ , เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย โดยสร้างแม่ทับทิมท่าฉลอม ท่าฉลอม เป็นต้น  ขณะที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม เชิงสะพานพระปกเกล้า ย่านพาหุรัด, ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง สามย่าน เป็นศาลของม่าจ้อโป๋ หรือเทียนโหวเซี้ยบ้อ ซึ่งเป็นเทพคนละองค์กับจุ้ยบ้วยเนี้ย [ศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง]

ที่ตั้ง ตำบล ท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

แผนที่ google map


 


ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม สมุทรสาคร

image ext
image ext
ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม มีการก่อสร้างมานานนับร้อยปีแล้ว ในอดีตศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวจีนใน ต.ท่าฉลอม ที่มีความเคารพ สักการะเจ้าพ่อกวนอูที่มีความซื่อสัตย์ได้บูชา โดยจัดสร้างเป็นศาลไม้หลังเล็กๆ มุงหลังคาด้วยขากและภายหลังได้บูรณะใหม่ ใช้กระเบื้องในการมุงหลังคา จากนั้นได้มีการซ่อมแซม ครั้งใหญ่โดยสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเพื่อความแข็งแรง ทนทาน โดยปกติจะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้อยู่เป็นประจำไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นช่วงใด
- งานประจำปีวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู ตามปฏิทินจีน
- เดือนสิงหาคมของทุกปี งานวันเกิดเทพเจ้า ๕ พระองค์
- เดือนธันวาคมของทุกปี งานเผ่งอังฮี่
**โดยภายในศาลจะมีรูปปั้น จิวฉอง กวนอู กวนเป๋ง ประดิษฐาน อยู่ (แอดมินแนะนำ จะขอพรอะไรยกเว้น การขอพรไม่ให้ได้เป็นทหาร) [เทศบาลนครสมุทรสาคร]


 

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม

image ext
image ext
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๒ เดิมทีเป็นศาลไม้ ฝ้าไม้กระดาน หลังคามุงจาก จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มีการบูรณะศาลใหม่ โดยใช้เสาไม้ขื่อแปเป็นไม้ระแนงไม้สักทอง มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ผนังก่ออิฐถือปูน โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างนั้นเพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนที่พำนักอาศัยอยู่ใน ต.ท่าฉลอม
- เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี งานฉลองวันเกิด
- เดือนสิงหาคมของทุกปี งานประจำปี  [เทศบาลนครสมุทรสาคร]

ที่ตั้ง ตำบล ท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 
 

โรงเจเซ็งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม

image ext
image ext
โรงเจเชงเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคือ ชาวจีนอพยพมาอยู่ที่ท่าฉลอมมีค่อนข้างมากเพราะเป็นเมืองที่อยู่ติดแม่น้ำ เป็นเมืองแรกๆ ที่สามารถขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่ประเทศสยาม เมื่อมีชาวจีนมาตั้งรกรากกันมากขึ้นก็เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างศาลเจ้า คงเหมือนกับคนไทยที่สร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมเป็นที่พบปะสังสรรค์ สำหรับศาลเจ้าโรงเจ ก็กลายเป็นที่ถือศีลของชาวจีนไปด้วย ส่วนการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบเพียงว่าแต่ก่อนก็เป็นแค่เพิงหลังคาจากเล็กๆเท่านั้น แต่เมื่อชาวบ้านเริ่มมีธุรกิจมั่นคงขึ้น เขาก็นำเงินมาบริจาคเพื่อปรับปรุงศาลให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นศาลเจ้าโรงเจอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
- เดือนตุลาคมของทุกปี งานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ ๑๐ วัน  [เทศบาลนครสมุทรสาคร]

ตำบล ท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม

image ext
image ext
 พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา หล่อจากทองเหลืองปิดด้วยทองคำเปลวขนาดใหญ่ แล้วทาสีสวยงาม ตั้งอยู่ด้านหลังวัดสุทธิวาตวราราม สร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๓๙ องค์เจ้าแม่กวนอิม สูง ๙.๙๘ เมตร พระหัตถ์ขวาเทน้ำจากคนโทเป็นน้ำมนต์ประทับบนฐานดอกบัวมีมังกรโอบโดยรอบอยู่บนภูเขาจำลอง สูง ๘ เมตร มีถ้ำอยู่ภายในมีรูปเคารพมากมาย
องค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นที่ยอมรับทั่วกันว่า เป็นหนึ่งใน องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่สวยที่สุดในโลก
-วันที่ ๑๙-๒๓ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม [เทศบาลนครสมุทรสาคร]


ที่อยู่ ตั้งอยู่ในวัดสุทธิวาตวราราม-ช่องลม ถนนสุทธิวาตวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เวลาเปิดทำการ 7.00-20.00 น.
 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com