Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ฤดูกาลแห่งเทศกาลงานประเพณีแข่งเรือกลับมาอีกครั้ง ประจำปี 2566 ส่องกล้องทั่วไทยจังหวัดจัดงานแข่งเรือประจำปีเมื่อไหร่บ้าง เตรียมวางแผนเดินทางไปชมไปเชียร์กันได้เลย

 *ภาพจาก culture.go.th

ปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2566

 
สนามที่ 1 
วันที่ 9-10 กันยายน 2566 ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา แข่งเอปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม ณ เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา อำเภอทำวังผา จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 2 
วันที่ 14 กันยาน 2566 ประเพณีแช่งเรือสลากห่อข้าวดำดิน บ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา ณ หน้าฝายลำน้ำย่าง บ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 3 
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 4
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2566 งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร) ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 5
วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ประเพณีแข่งเรืออำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปี256อ ณ สนามตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 6 
วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2566 ประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ณ สนามแข่งเรือตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 7 
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ประเพณีแข่งเรือโบราณบ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ สนามแข่งเรือบ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 8 
วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ณ สนามแข่งเรือบ้านป่ากล้วย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 9  
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อำเภอท่วังผา ณ สนามแข่งเรือบ้านท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 10 
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
สนามที่ 11
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 ประเพณีแข่งเรืออำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ สนามแข่งเรือลำน้ำขว้างคลองสวยน้ำใส อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 

ประเพณีการแข่งขัน​เรือยาว ศรีเชียงใหม่ประจำปี 2566 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566

 ประเพณีการแข่งขัน​เรือยาว ศรีเชียงใหม่ประจำปี 2566 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ประเภทแข่งขัน 12 ฝีพาย และ 55 ฝีพาย ณ ตำบลศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

การแข่งขันเรือยาวประเพณี อ.เลสภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 8 ตุลาคม 2566

 การแข่งขันเรือยาวประเพณี 8 ตุลาคม 2566  สนามบ้านผักกาดหญ้า อ.เลสภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประเพณีแข่งขันเรือยาว ครั้งที่ 19 หน้าวัดท่าข้าม สิงห์บุรี 15ตค 66

ประเพณีแข่งขันเรือยาว ครั้งที่ 19 วันที่ 15ตค2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามแข่งขันแม่น้ำน้อย หน้าวัดท่าข้าม สิงห์บุรี 

งานประเพณีแข่งเรือ อ.เวียงสา จ.น่าน ประจำปี 2566 วันที่ 28-29 ต.ค. 2566

28-29 ตุลาคม 2566 ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ณ สนามแข่งเรือบ้านป่กล้วย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี นครสวรรค์ 3-12 พฤศจิกายน 2566

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดนครสวรรค์ 3-12 พฤศจิกายน 2566 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

การแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอราษีไศล 9-10 พฤศจิกายน 2566

 

การแข่งขันเรือยาวสนามกุมภวาปี วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566

การแข่งขันเรือยาวสนามกุมภวาปี วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 ณ  ลำน้ำปาว  บริเวณศาลเจ้าปู่-ย่า ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

Fcแฟนเรือยาว ไม่พลาดโปรแกรมการแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ

image ext
image ext
ไม่พลาดโปรแกรมการแข่งขันเรือยาว จากทั่วประเทศ ต้องติดตาม กับเพจ Fcแฟนเรือยาว ครบที่สุดบอกเลย เพจที่ "ถ่ายทอด, สื่อสาร, สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ทุกแขนง สื่อถ่ายทอดความบันเทิงและเผยแพร่วัฒนธรรมทางสายน้ำ"

++ กิจกรรมที่ผ่านไป 2566 ++

 

การแข่งขันเรือยาวประเพณี จ.พิจิตร 26 ส.ค. - 4 ก.ย. 2565

image ext
image ext
 พิจิตร กำหนดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 ส.ค. - 4 ก.ย. 2565 ที่ลำน้ำน่าน วัดท่าหลวง พระอารามหลวง  การแข่งขันเรือยาว 5 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย ประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะในจังหวัดพิจิตร โดยความพิเศษในปีนี้ ได้จัดให้มีการเสวนา เรื่องการแข่งเรือพิจิตร เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นองค์ความรู้การแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ไว้ให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปันจุบัน สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2450 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 115 ปี เดิมเป็นงานวัดจัดร่วมกับชุมชน ต่อมาได้ขยายให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยได้มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งคณะสงฆ์ ภาคราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี พิษณุโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 วันที่ 17-18 กันยายน

image ext
image ext
 งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 วันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร(วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก 
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
-เรือ 7 ฝีพาย ภายใน (ฝีพายภายในตำบลเดียวกัน) แข่งรอบแรก
-เรือ 30 ฝีพาย ทั่วไป แข่งขันในรอบแรก
-เรือ 12 ฝีพาย ภายใน แข่งขันจนจบรอบชิงชนะเลิศ
-เรือ 40 ฝีพาย ทั่วไป แข่งขันจนจบรอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
-เรือ 3 ฝีพายภายใน (ฝีพายอยู่ในตำบลเดียวกันทั้งลำ)
-เรือ 7 ฝีพายภายใน (ฝีพายอยู่ในตำบลเดียวกันทั้งลำ)
-เรือ 30 ฝีพาย ภายใน
-เรือ 30 ฝีพาย ทั่วไป
-เรือ 55 ฝีพาย ทั่วไป

งานประเพณีการแข่งขันเรือยาววิถีโค้ง ลำน้ำกุดป่อง จ.เลย 29 - 30 ตุลาคม 2565

image ext
image ext
 งานประเพณีการแข่งขันเรือยาววิถีโค้ง ลำน้ำกุดป่อง ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 บริเวณลำน้ำกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 8) ประจำปี 2565 เป็นการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อีกทั้ง ส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน การแข่งขันประเภททีมเรือฝีพายไม่เกิน 30 ฝีพาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 ทีม และประเภททีมเรือฝีพายไม่เกิน 10 ฝีพาย มีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ทีม นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันประกวดกองเชียร์ เพื่อสร้างสีสันให้การแข่งขันเรือยาวมีความสนุกสนานยิ่งขึ้น

การแข่งขันเรือยาวช้างไทยประจำปี 2566

image ext
image ext
การแข่งขันเรือยาวช้างไทย ประจำปี 2566 ในงาน Bangkok Riverside Fest จัดขึ้นในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 25666 ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ การแข่งขันเรือยาวช้างไทยประจำปี 2566 เป็นการแข่งขันประเภทเรือยาว 20 ฝีพาย โดยแบ่งเป็นทีมชาย 4 ทีม และทีมหญิง 4 ทีม โดยผู้ชนะเลิศทีมชายจะได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้ชนะเลิศทีมหญิง จะได้ครองถ้วยเกียรติยศ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากการแข่งขันเรือยาวช้างไทยที่หาชมได้ยากในกรุงเทพฯ แล้ว ภายในงานยังมีการแข่งขันเรือพายประเภทต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันแพดเดิลบอร์ดยืนพาย SUP การแข่งขันเรือคยัค 4 คน การแข่งขันเรือชักกะเย่อ ที่เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้อย่างมากมาย โดยการแข่งขันทุกประเภทกีฬาจะเกิดขึ้นทุกวัน ก่อนจะมีพิธีมอบรางวัลในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1960096/

การแข่งขันเรือสั้น 7 ฝีพาย พีเอ็นยูมลีค ครั้งที่2 สนามที่5 ณ อ่างเก็บน้ำหนองชะโด

image ext
image ext
 การแข่งขันเรือสั้น 7 ฝีพาย พีเอ็นยูมลีค ครั้งที่2 สนามที่5 ณ อ่างเก็บน้ำหนองชะโด ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วันที่ 11 มิ.ย. 2566 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเพจ Fcแฟนเรือยาว

การแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษา ครั้งที่ 23 วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจ.ชัยนาท

image ext
image ext
การแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษา ครั้งที่ 23 วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจ.ชัยนาท ชิงถ้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ชิงถ้วยผู้ว่าราชกาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566 

ประเพณีการแข่งขัน​เรือยาว สนามวัดมะขาม​ จ.ปทุมธานี​ 28-30​ กรกฎาคม​ 2566

image ext
image ext
 ประเพณีการแข่งขัน​เรือยาว สนามวัดมะขาม​ จ.ปทุมธานี​ 28-30​ กรกฎาคม​ 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยพระราชทาน 4 รุ่น (รุ่น 55 รุ่น 40 รุ่น 30 รุ่น เรือพื้นบ้าน พายม้า)  ชมการแข่งขันเรือวันที่ 29 กรกฎาคม รอบคัดเลือก  รอบรองและนัดชิงวันที่ 30 กรกฎาคม  ณ ลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดมะขาม-วัดศาลเจ้า จัดโดยเทศบาลต.บ้านกลาง ปทุมธานี ถ่ายทอดสด ทาง ททบ. 5 เวลา 14-16 น.

งานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร 25 ส.ค.- 3 ก.ย. 66

image ext
image ext
 งานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 กำหนดจัดวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ชิงถ้วยพระราชทานกรพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร สมตำนานเมืองชาละวัน เต็มอิ่มจุดใจสนุกให้สนั่น 9 วัน 9 คืน โชว์ศิลปินจัดเต็มบิ๊กเนมทั้งนั้น ต่าย อรทัย เฟิร์ส พรชิตา ยูกิ เพ็ญผกา ลำไย ไหทองคำ น้องพลอย บัวผัน ทังโส เด่นชัย วงสามารถ (เต็มวง) ฮันแนว  วงวาเลนไทน์ อ่างทอง 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดหัวดง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 26-27 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดหัวดง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 26-27 สิงหาคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดรังนก อ.สามง่าม พิจิตร 22 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
 งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร 22 สิงหาคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดหาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว เมืองพิจิตร 20 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดหาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 20 สิงหาคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ถ่ายทอดสดผ่านเพจ FCแฟนเรือยาว 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี และงานปิดทองไหว้พระหลวงพ่อศรี หน้าวัดบึงตะโกน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 11-12 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
 งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี และงานปิดทองไหว้พระหลวงพ่อศรี หน้าวัดบึงตะโกน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 11-12 สิงหาคม 2566  การแข่งขันเรือยาว วันที่ 12 สิงหาคม  กลางคืนชมมหรสพ สอยดาวมหากุศล รางวัลมากมาย เข้าชมงานฟรี 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี และงานสมโภชหลวงพ่อหิน (พระพุทธศิลามหามุนี) หน้าวัดท่าฬ่อ 12-13 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
 งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี และงานสมโภชหลวงพ่อหิน (พระพุทธศิลามหามุนี) หน้าวัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 12-13 สิงหาคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีมหรสพ ลิเก ภาพยนต์ให้ชมตลอดงาน ร่วมตักไข่ได้บุญ สมทบทุนพัฒนาวัดท่าฬ่อ ขนมอร่อยหวานมัน มากมายในงาน 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดดาน พิจิตร 5-6 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดดาน ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 5-6 สิงหาคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย จัดโดยอบต.ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร  พร้อมไหว้พระปิดทองหลวงพ่อหิมวันต์ สักการะสังขารหลวงพ่อออก วัดดาน  

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน 15-24 กันยายน 2566

image ext
image ext
งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน 15-24 กันยายน 2566
เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ชมการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ วันที่ 23-24 กันยายน ประเภทการแข่งขันเรือ   1) ประเภทเรือเล็กจำนวน  10  ลำ   2) ประเภทเรือกลางจำนวน  6 ลำ  3) ประเภทเรือใหญ่ในตำนาน  6 ลำ  4) ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 14 ลำ  ตลอดงาน 6 วัน 6 คืน แห่งความสนุกเทศกาลประจำปีสำคัญอีกงานของจ.น่าน  ชมการประดับไฟตามลำน้ำ การออกร้านสินค้าของฝากมามายจากทั่วจ.น่าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สวนสนุกชุดใหญ่ เวทีมวยคู่มัน คอนเสิร์ตจัดเต็ม 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี แชมป์ชนแชมป์ ณ ลำน้ำยม หน้าวัดท่าบัวทอง อ.โพธิ์ประทับช้าง 19-25 กันยายน 2566

image ext
image ext
 งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี แชมป์ชนแชมป์ ณ ลำน้ำยม หน้าวัดท่าบัวทอง อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 19-25 กันยายน 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แชมป์ชนแชมป์ เรือ 7 ฝีพาย และ เรือยาว
กำหนดการแข่งขัน 
20-21 กันยายน 2566 แข่งเรือ 7 ฝีพาย (กลางคืน)
23-24 กันยายน 2566 แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
สนุกกับงานออกร้าน สินค้ามากมาย ชมคอนเสิร์ต 7 คืนรวด ศิลปินดัง อาทิ ศรสุพรรณ อีทีแบนด์ เจน ซุปเปอร์วาเลนไทน์ มหาหิงค์ อีอฟ ธนากร เสรี รุ่งสว่าง 

แข่งเรือยาวศึกไทย-ลาวชิงเจ้าลำน้ำโขง จ.บึงกาฬ 1-10 กันยายน 2566

image ext
image ext
 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณี แข่งเรือยาวศึกไทย-ลาวชิงเจ้าลำน้ำโขง จ.บึงกาฬ 1-10 กันยายน 2566 ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ  ชมการแสดงสินค้าอย่างเพลิดเพลิน อาหารมากมาย สวนสนุกแดนเนรมิต คอนเสิร์ต วันที่ 4 , 6, 8 และ 10 กันยายน ห้ามพลาด

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวข้ามน้ำโมง บุญห่อข้าวประดับดิน ประจำปี 14 กันยายน 2566

image ext
image ext
 งานประเพณีแข่งขันเรือยาวข้ามน้ำโมง บุญห่อข้าวประดับดิน ประจำปี 2566 ณ บริเวณลำน้ำโมง ท่าน้ำวัดศรีชมภูองค์ตื้อ วันที่ 14 กันยายน 2566 ประเภท 5-7 ฝีพาย ชิงรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย 22-23 กันยายน 2566 อบต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

image ext
image ext
 อบต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เชิญชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย ประจำปี 2566 วันที่ 22-23 กันยายน 2566 รับสมัครไม่เกิน 16 ลำ (รับสมัครถึง 20 กันยายน) ชิงรางวัลรวมกว่า 5 หมื่น สอบถามอบต.บ้านหม้อ โทร 042-014226 086-8528204 (นายก)

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2-3 กันยายน 2566

image ext
image ext
ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ ลำน้ำมูล บ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2-3 กันยายน 2566 ประเภทฝีพาย 55, 40, 30 ฝีพาย 

การแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี เทศบาลปราจีนบุรี 8-17 กันยายน 2566

image ext
image ext
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เชิญเที่ยวชมงาน การแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน 2566 บริเวณข้างศาลพระหลักเมือง ปราจีนบุรี  ชมแข่งเรือยาววันที่ 16-17 ก.ย. คอนเสิร์ตทุกคืน (8-17 ก.ย.) สินค้าออกร้านมากมายให้เลือกชมชิมช็อปกันสนุก อาหารอร่อย ผลไม้ตามฤดูกาล พันธุ์ไม้นานาชนิด เฟอร์นิเจอร์ สวนสนุกชุดใหญ่ 

การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลชีทวน ประจำปี 9 กันยายน 2566 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

image ext
image ext
การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลชีทวน ประจำปี 2566 ประเภทไม่เกิน 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ ลำน้ำชีท่าวัดอัมพวันนาราม บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

งานแข่งเรือยาวประเพณีพิษณุโลก 13-17 กันยายน 2566

image ext
image ext
สืบสานประเพณี ทอดผ้าป่าหัวเรือ ถวายผ้าห่มพระพุทธชินราช งานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ครั้งที่ 42 วันที่ 13-17 กันยายน 2566 ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 

ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ 16-17 กันยายน 2566

image ext
image ext
  ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์  น่านเหนือ น่านกลาง  น่านใต้   
ในวันที่  16-17 กันยายน 2566 ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมือง จ.น่าน
พบกับการแข่งขันประเภทเรือ
  1 ประเภทเรือเล็กจำนวน  10  ลำ
  2 ประเภทเรือกลางจำนวน  6 ลำ
 3 ประเภทเรือใหญ่ในตำนาน  6 ลำ
 4 ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 14 ลำ
- ติดต่อสอบถาม สมัครได้ที่ สจ. เอกชัย  อินทะนันท์ 0861816111  รับจำนวนจำกัด
- จัดโดย  สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน   เทศบาลเมืองน่าน  วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  วัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน

ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ครั้งที่ 14 ริมเขื่อนท่าน้ำนนท์ 9-10 กันยายน 2566

image ext
image ext
 การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ประเภท 30 ฝีพาย ก.1 ก.2 ประเภท 55 ฝีพาย ก.1 ก.2   

      วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ จากหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ไปรอบเมืองจนถึงวัดทินกรนิมิต จากนั้นจะเป็นขบวนเกียรติยศอัญเชิญถ้วยพระราชทานไปยังปะรำพิธีที่ท่าน้ำนนทบุรี จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่และเริ่มทำการแข่งขันในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
      วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มทำการแข่งขันต่อเป็นวันที่ 2 และในเวลา 15.00 น. จะเริ่มการถ่ายทอดสดการแข่งขันเพื่อให้ประชาชนทางบ้านได้รับชม ทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จนถึงเวลา 17.00 น. พร้อมชมการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทุกประเภท จัดตลาดนัดถนนคนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เอาใจสายช๊อป กับอาหารอร่อย ของดีของเด็ด สินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน ขนมาตั้งร้านกัน ณ บริเวณถนนประชาราษฎร์ ตั้งแต่แยกศรีพรสวรรค์ ถึงท่าน้ำนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาถูก อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ช่วยลดค่าครองชีพ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนนทบุรี สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และช่องทางการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย เพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ค้ารายย่อย ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยจะปิดการจราจรในบริเวณถนนประชาราษฎร์ ตั้งแต่แยกศรีพรสวรรค์ ถึงท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น.

การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร 23 กันยายน 2566

image ext
image ext
การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ คลองในหลวงหัววัง-พนังตัก วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566  9.30 - 17.00 น. 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com