Eat Fun Travel Latest view Top view
ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี Thumbnail

ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี

ททท.พาทัวร์เที่ยววัดดังเมืองสุพรรณบุรี นมัสการพระประธานและองค์อันมีชื่อเสียงเลื่องลือมานับนาน มีประวัติตำนานเล่าขานสืบเนื่องกันมา เป็นที่ศรัทธาแห่งชาวสุพรรณบุรีและคนไทยทั้งหลาย คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่จะได้พบก็ล้ำค่าไม่แพ้กัน ขอให้การเดินทางไหว้พระของทุกท่านนำพาความดีความงามความเจริญมาสู่ด้วยเทอญ

 *ข้อมูลและภาพจาก ททท. ไหว้พระ 9 วัดสุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
ในสมัยก่อนเป็นศูนย์กลางของเมืองสุพรรณภูมิ เป็นวัด คู่บ้านคู่เมือง มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี ปรางคองค์ ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริทธาตุ กรุในองค์พระ ปรางค์นี้เป็นต้นกำเนิดพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีที่โด่งดัง มาก อันเป็นหนึ่งใน เบญจภาคี 5 พระเครื่องยอด และยังมี พระปรางค์ประรานวัดพระศรีรัตนมหาธา เป็นพระปรางค์เก่าแก่หลักฐานทางโบราณคดีของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ทำให้รู้ว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นมีอายุ อย่างน้อย 600 ปี ทางวัดจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีวิหารแฝดวัดพระศรีรัตน มหาธาตุ เดินจากพระปรางค์ประธานของวัดตรงเข้าไปอีก หน่อยจะพบเห็นวิหารมีลักษณะแปลกกว่าที่เคยเห็น ที่ใดมาก่อน วิหารหลังนี้มีอายุเก่าแก่มาก การสร้างวิหาร 2 หลัง ใช้เสาต้นเดียวกัน 1 ต้น หันหน้าเข้าหากัน วิหาร แต่ละหลังมีประดูเข้าไป ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิขัย กราบไหว้หลวงพ่อดำ (ปียะทัสสะสิ) พระพุทธรูปเก่าแก่คู่กับวัดพระศรีรัตน มหาธาตุ มีอายุกว่า 700 ปี
 • ถนน สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • เวลาทำการ:  ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 ส.
 • โทรศัพท์: 095 649 8299
 • แผนที่เดินทาง

วัดแค ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

วัดแค ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดแค ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฎในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จากวัดพระศรีรัตนมหาราตุ ไปทางเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้น โดยรอบได้ประมาณ 9.50 เมตร อายุประมาณ 1,000 ปี เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อ ตัวแตนจากต้นมะขามต้นนี้กับท่านอาจารย์คงเพื่อใช้เวลา โจมตีข้าศึก ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้ทางจังหวัดได้สร้าง เรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า "คุ้มขุนแผน" เพื่อเป็นอุทยาน วรรณคดีและเป็นการอนุรักษ์ศิลปด้านวรรณกรรมแล ประวัติศาสตร์ กราบไหว้พระพุทธบากสี่รอย นมัสการ พระประธานในวิหารมหาอุตม์ ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่ วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่า ขุนแผ่นได้เรียนวิชาเสกใบมะขาม จากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คงไว้โจมตีข้าศึก
 • 191 ถนน สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • เวลาทำการ:  เปิด 24 ชั่วโมง
 • โทรศัพท์: 035 522 725
 • แผนที่เดินทาง

วัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

วัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
 เล่ากันว่าสาเหตุที่สร้างวัดนี้น่าจะมาจากที่มีพระพุทธรูป ปางนาคปรกเนื้อหินทรายขาวลอยมาตามแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ) จึงได้ทำพิธีอาราธนาขึ้นมาจากแม่น้ำ สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี นอกจากนี้ยังมี โบสถที่ปรักหักพังสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้า อู่ทอง ทางวัดได้ปฎิสังขรณ์โดยสร้างโบสถ์ใหม่ครอบ และยังมีอุโบสถจตุรมุขใหญ่ สูงเด่น สง่งาม ประดิษฐาน พระพุทธนวราชมงคล สวยงามมาก และมีพระพุทธรูปเนื้อ นทรายปางต่าง ๆ เก่าแก่มาก อายุกว่า 800 ปี 
 • หมู่ 2 ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • โทร. 035543757
 • แผนที่เดินทาง

วัดสารภี ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

วัดสารภี ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดสารภี ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
นมัสการพระพุทธมุนีศรีมงคล พระประธานในโบสถ์ มหาอุตม์ มีอายุกว่า 100 ปี ลอดท้องช้างพระอินทร์ทรง ช้างเอราวัณพระนทร์ทรงช้างเอราวัณ อยู่ในวิหาร ข้างอุโบสถวัดสารมี มีความเชื่อกันว่าการลอดท้องช้าง เป็นการสะเดาะเคราะห์ คนไทยมักจะนิยมการลอดท้องช้าง เป็นจำนวนไม่น้อย เมื่อคิดตามแนวความเชื่อนี้แล้ว การได้ลอดท้องช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์ ก็จะยิ่งส่งเสริมดวจซะตา บารมี เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำกิจการค้าขาย ให้มีความเจริญร่งเรือง 
 • ถนน สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • แผนที่เดินทาง

วัดหน่อพุทธางกูร ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดหน่อพุทธางกูร ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
สร้างขึ้นเมื่อมดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ชาวบ้านเล่าลือสืบ ต่อกันมาว่าชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์ เมื่อคราวกบฎเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 ได้อพยพมา ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ และได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นในบริเวณที่มี ฐานอุโบสดเก่าอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถสืบหาอายุได้ว่า สำนักสงข์นี้สร้างขึ้นเมื่อใด ต่อมาขุนพระพิมุขข้าหลวงใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มาสร้างเป็น วัดขึ้นให้ชื่อว่า "วัดมะขามหน่อ" จนกระทั่งในสมัย พระครูสุวรรณวรคุณ (ค่ จนทโชโต) เป็นเจ้าอาวาสจึง ได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็น "วัดหน่อพุทธางกูร" พระประธาน อุโบสถหลังเก่าวัดหน่อพุทธางกูร เมื่อเข้ามาด้าน ในจะเห็นพระประธานประดิษฐานบนฐานยกสูงขึ้นไป ทางวัดมีบันไดไม้สำหรับเดินขึ้นไปปิดทองพระทำเป็นทางขึ้น และทางลง ด้านหลังองค์พระประธานจะเห็นภาพจิตรกรรม ผาผนังเทพชุมนุมและพระเจดีย์จุฬามณี เก่าแก่มากและเลือน หายไปหลายส่วนเหมือนกับภาพจิตรกรรม ฝ่าผนังอีก 4 ด้าน ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถหลังเก่าวัด หน่อพุทธางกูร ด้านในประกอบด้วยภาพพระพุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระเจดีย์จุฬามณี เทชุมนุม และเรื่องราวใน ตรภูมิ ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • ถนนสมภารคง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • โทรศัพท์: 035 543 589
 • แผนที่เดินทาง

วัดพระนอน ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

วัดพระนอน ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดพระนอน ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่ สมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ที่ปรักหักพังแล้ว และได้บูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยปัจจุบันมีรูปปั้นพระนอน ในลักษณะนอนหงาย สร้างเท่าขนาดคนจริงสมัยโบราณ มีเพียงองค์เดียวในประเทศไทย ลักษณะเหมือนพระนอน ที่เมืองกุสินาราประเทศอินเดีย 
 • ตำบล พิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • โทร. 035543554
 • แผนที่เดินทาง

วัดชีสุขเกษม ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

วัดชีสุขเกษม ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดชีสุขเกษม ตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
ภายในวัด มีพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์นี้เป็น พระพุทธรูปเก่าแก่มาก มีหลักฐานว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี สร้าง ในสมัยอู่ทอง ขุด ค้นพบด้วยกัน 3 องค์ 2 องค์แรกที่พบนำไปประดิบฐานที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง ส่วนองค์ที่ 3 ค้นพบโดย บังเอิญ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า เดิมที่พระพุทธรูปองค์นี้มี ยอดเกตุสมบูรณ์ แต่ครั้งที่รถยุดดินลงไปโดนองค์ พระพุทธรูปยอดเกตุได้หักชำรดพระพุทธรูปองค์นี้สร้าง ด้วยหินทราย ปัจจุบันชาวบ้านมากราบไหว้ปิดทององค์ พระจนเป็นสีทองทั่วทั้งองค์
 • 179 หมู่ 3 ตำบล พิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • โทรศัพท์: 035 522 703
 • แผนที่เดินทาง

วัดสว่างอารมณ์ ตําบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

วัดสว่างอารมณ์ ตําบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดสว่างอารมณ์ ตําบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
กราบไหว้หลวงพ่อหลี พระริยสงฆ์ ที่ประพฤติดี รักษา ศีลบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารโรงทานอิ่มท้อง อิ่มบุญกันทั่วหน้า 
 • 176 ตําบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • โทรศัพท์: 098 248 7604
 • แผนที่เดินทาง

วัดพิหารแดง ต.พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี

วัดพิหารแดง ต.พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
วัดพิหารแดง ต.พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี ไหว้พระวัดดัง สุดขลังและศักดิ์สิทธิ์ เมืองสุพรรณบุรี
 เล่ากันสืบต่อกันมาสร้างขึ้นสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช มีทหารเอกชื่อพระเทพราชา เป็นคน บ้านโพธิ์หลวง ซึ่งปลูกหมากและพลู ส่งไปเมืองหลวง ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "ลูหลวง" จนถึงปัจจุบันและ ต่อมาพระเทพราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อได้ไปค้นพบ วิหารในบริเวณใกล้บ้านพลูหลวงได้ปรับปรุงบูรณะโดย ใช้สีแดงเป็นหลักเพื่อเป็นอนุสรณ์อยู่ต่อมา วัดวิหารแดง เรียกเพี้ยนมาเป็น "วัดพืหารแดง และใช้เป็นชื่อเรียกตำบลพิหารแดงเป็นต้นมา ภายใน วัดพิหารแดงมีพระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ เป็น พระพุทธรูปเก่าแก่อายุ 700 ปี สร้างในสมัยอู่ทอง ตอนปลาย นามว่า "พระพุทรทศพลญาณมหา"
 • ตำบล พิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
 • โทรศัพท์: 035 522 592
 • แผนที่เดินทาง

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com