Eat Fun Travel Latest view Top view
ททท.รับสมัคร นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยว+ทำคอนเท้นต์ ลุ้นรางวัลใหญ่ Thumbnail

ททท.รับสมัคร นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยว+ทำคอนเท้นต์ ลุ้นรางวัลใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญสนุก เชิญชวนคนไทยชอบเที่ยวมาทำคอนเท้นต์ส่งประกวด ชิงรางวัลเงินแสน ขอแค่อายุ 20 ปีขึ้นไป รักการท่องเที่ยว ชอบและสามารถสร้างสรรค์คอนเท้นต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียได้ และที่สำคัญ มีเวลาให้กับการเดินทางท่องเที่ยวตามปฏิทินท่องเที่ยวของ ททท. ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามนี้ และมีใจพร้อมลุย ก็สมัครเป็น “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ของททท. ได้เลย ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พ.ค. 2566 นี้นะ

ททท.รับสมัคร นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยว+ทำคอนเท้นต์ ลุ้นรางวัลใหญ่ image1
 
 
ขั้นตอนการสมัคร
 
 
 •  จัดทำเรซูเม่ และแฟ้มผลงานเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว
 •  กรอกข้อมูล จัดส่งเรซูเม่ และแฟ้มผลงาน ทางเว็บไซต์ amazingthailand365.tourismthailand.org
 •  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เซ็นสัญญาการทำงาน
 
 
หน้าที่
 
 1. เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
 2. ทำคอนเทนต์ แบบบทความและรูปภาพ หรือ วิดีโอ ส่งให้ ททท. วันละอย่างน้อย 1 คอนเทนต์ โดยรวบรวมส่งเป็นรายสัปดาห์ เป็นเวลา 4 เดือน
 3. เผยแพร่คอนเทนต์ที่จัดทำลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง
 
 
รางวัล
 
 • ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” 1 ราย รับเงินสนับสนุนการท่องเที่ยว 504,000 บาท สำหรับ 4 เดือน (หรือ เดือนละ 126,000 บาท) พร้อม Voucher ท่องเที่ยวและของรางวัลอื่น ๆ
 • ผู้ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับ Voucher ท่องเที่ยว
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. มีความสามารถในการเขียนคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ และสามารถตัดต่อได้อย่างสวยงาม
 4. มี Social media เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ คอนเทนต์ โดยไม่จำกัดแพลตฟอร์ม
 5. สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวตามปฏิทินท่องเที่ยวของททท.ได้ หรือตามแหล่งท่องเที่ยวที่ททท.กำหนด
   

เกณฑ์การตัดสินผู้โชคดี
 
 1. พิจารณาจากเรชูเม่ (Resume) และแฟ้มผลงาน (Portfolio) มีความน่าสนใจ ผลงานในแฟ้มผลงานมีความสวยงามและสร้างสรรค์
 2. สามารถเขียนคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี เมื่อานแล้วผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และไม่มีคำผิด
 3. รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ

   
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำเรซูเม่ (Resume) และแฟ้มผลงาน (Portfolio ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคอนเทนต์ ในรูปแบบใดก็ได้ และกรอกข้อมูลส่วนตัว ลงตามช่องทางที่ททท.กำหนด
 2. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2566
 3. หากพบว่าผลงานมาจากการคัดลอก ดัดแปลง หรือบทความ ภาพและคลิปวิดีโออ้างอิงจากผู้อื่นมาแก้ไขดัดแปลงเพื่อเข้าร่วมในนามของตนเองถือเป็นการยุติสิทธิการเข้าร่วมทันที เนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 4. หากพบว่าบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอไม่ใช่เจ้าของผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 5. รูปแบบของการรีวิวที่นำเสนอต้องมีความเหมาะสม ไม่ไปในทางลามกนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 6. หากเกิดการฟ้องร้องค่าเสียหาย เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว ทางททท.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อททท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับททท.
 7. ททท.ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ราบล่วงหน้าทั้งนี้ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม และททท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตในการโอนสิทธิ์ของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
 8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 9. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักท่องเทียวแห่งประเทศไทย 1 ท่านต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%ของจำนวนเงินที่ได้รับ
 10. การเข้าร่วมกิจกรรของท่านถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเผยแพร่ชื่อของท่านภาพเสียงหรือ คลิปวิดีโอ ในช่องทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สามารถว่านรายละเอียดวิธีการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.tourismthailand.org/Information/Privacy-Policy
 11. คอนเทนต์ทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของททท. โดยททท.และทางโครงการสามารถนำคอนเทนต์ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อในกิจกรรมและช่องทางอื่นๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดระยะเวลา
 12. หากปรากฎว่าภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพไม่เหมาะสม ผลการตัดสินจะถือเป็นโมฆะ
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 14. รางวัลจากทางกิจกรรมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 15. การตัดสินและการใช้ดูลพินิจของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทางททท.ได้
 16. หากทางททท.หรือผู้ดำเนินกิจกรรมพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ททท.ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 17. ททท.ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com