Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

สกายวอล์ค เชียงแสน สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน สกายวอล์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุผาเงาสามแผ่นดิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สะพานกระจกที่คุณจะเห็นวิวแม่น้ำโขงสุดงามอลังการตระการตา เปิดทำการแล้วตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 กำหนดเวลาเปิด-ปิด 07.30 - 17.30 น. สถานที่คือ สกายวอล์ค วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีค่าบริการรถรับส่ง ท่านละ 30 บาท ขึ้น/ลง บัตรเข้าชมสกายวอล์ค ท่านละ 40 บาท ผู้สูงอายุ 80 ปี เข้าชมฟรี เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เข้าชมฟรี พระภิกษุสงฆ์สามเณร เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-2081998

image1
ข้อมูลทั่วไป
ภาพจากเพจสกายวอล์ค เชียงแสน 


“สกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน” ออกแบบสร้างเป็นสะพานกระจก สัณฐานรูปแปดเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เมตร สูงจากพื้นดิน 25 เมตร มีทางเดินเชื่อมถึงกัน กว้าง 3.85 เมตร ยาว 9.9 เมตร มีทางเข้าและออกเชื่อมต่อกับถนนรอบพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ โดยเป็นทางเดินพื้นกระจกและโลหะ ความยาวข้างละ 35 เมตร ความกว้าง 3 เมตร ประกอบเป็นพื้นที่สกายวอล์ค รวมพื้นที่ 460 ตารางเมตร วัสดุพื้นเป็นกระจกนิรภัยลามิเนต 3 ชั้น ความหนารวม 48 มิลลิเมตร ส่วนวัสดุผนังกันตกเป็นกระจกนิรภัยลามิเนต 2 ชั้น ความหนา 20 มิลลิเมตร ได้เปิดบริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีบริการรถรับส่งบริเวณลานจอดรถหน้าพระอุโบสถ ไปถึงทางขึ้นพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ ค่าโดยสารคนละ 30 บาท และค่าเข้าชมสกายวอล์ค คนละ 40 บาท สำหรับคนที่จะขึ้นไปเดินบนสกายวอล์คต้องสวมใส่ถุงเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อรักษาสภาพของกระจกทางเดิน เปิดให้เข้าเดินบนสกายวอล์คตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 18.00 น. ทุกวัน

วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่ บ้านสบคำ หมู่ 5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ประดิษฐ์ขององค์หลวงพ่อผาเงา และพระธาตุผาเงา ปูชนียสถานเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงแสน เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีประติมากรรมฝาผนังในวิหาร ที่เล่าถึงเรื่องราวพุทธประวัติและสัตว์ป่าหิมพานต์ ประตูและหน้าต่างของวิหารทำจากไม้สักแกะสลักสวยงาม ลวดลายเกี่ยวกับประเพณีเดือนสิบสองของชาวล้านนา เป็นการผสมผสานศิลปะได้อย่างสวยงามลงตัวเก่าแก่ตามแบบศิลปะเชียงแสน นอกจากนี้บริเวณวัดพระธาตุผาเงา ยังมีทัศนียภาพภูเขาสูงที่สวยงาม มองเห็นพื้นที่รอยต่อของ 3 ประเทศ ทั้งไทย ลาว และเมียนมา โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งอาณาเขต สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงแสนและเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้อย่างชัดเจน ทำให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมขึ้นมาสักการะและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนจึงได้ร่วมกับวัดพระธาตุผาเงา จัดสร้าง “สกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน” (Phangao Three Lands Sky Walk) บนยอดดอยบริเวณที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่


พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ได้กล่าวถึง “สกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน” ว่า สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมชมธรรมชาติที่สวยงามร่วมทั้งได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม มาที่วัดพระธาตุผาเงาจะได้ 4 ส. คือ ส.ที่หนึ่ง มีโอกาสได้เจริญสมาธิและปฏิบัติธรรม ส.ที่สอง ได้มีโอกาสได้มากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อผาเงา ส.ที่สาม คือสวยงาม มีโอกาสได้มาชมทัศนียภาพ ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของวัด ส.ที่สี่ คือความเสียว น่ากลัว แต่ให้เรามีความกล้า กล้าที่จะทำอะไรยิ่งๆ ขึ้นไป
พิธีเปิด 

27 ต.ค.65 ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด “สกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน” ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย สามารถชมทิวทัศน์บนยอดดอยบนทางเดินกระจกแบบ 360 องศา และชมวิว 2 ฝั่งโขง 3 ประเทศ ไทย ลาว และเมียนมา ได้อย่างชัดเจน โดยได้รับเมตตาจากพระพรหมโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รอง?ผู้ว่า?ราชการ?จังหวัด?เชียงราย ศาสตรเมธีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมพิธีฯ
 image2
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com