Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

เปิดภาพจำลองภูเก็ตเอ็กซ์โป ยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก - งาน Specialised Expo 2027/2028 เป็นงานนิทรรศการขนาดย่อมรองจากงาน World Expo ซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ The Bureau International des Expositions (BIE) ในการคัดเลือกเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ทางประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดยส่งเมืองท่องเที่ยวศักยภาพสูงอย่าง ‘ภูเก็ต’ เข้าท้าชิง ผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมรองรับการจัดงานเอ็กซ์โปสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand

image1
จากภาพจำของไข่มุกอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะภูเขาและป่าไม้ ตลอดจนย่านเมืองเก่า และการเป็นหมุดหมายอันดับต้นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ภูเก็ตจึงถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพจังหวัดหนึ่งของไทย ทีมนักออกแบบได้เลือกพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังติดอยู่กับทะเลในพื้นที่เดียวกัน เป็นพื้นที่จัดงาน โดยในงานออกแบบนี้ได้สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกับฉมา ยกระดับภูเก็ตให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก 
 

แนวคิดการออกแบบ  Expo 2028 Phuket Thailand  Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity


 
แนวคิดงานออกแบบ Expo 2028 Phuket Thailand ในครั้งนี้ คือ Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง โดยเน้นไปที่ความหลากหลายสายพันธ์ุของทั้งพืชและสัตว์ ผ่านการรักษาและพัฒนาให้ได้มากที่สุดโดยไม่ทำลายพื้นที่เดิม ภายใต้คอนเซปต์ Flow of nature ที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเลือกใช้และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นที่สุด ผ่านแนวคิด 4 อย่าง คือ  1.Expo in Andaman sea  
2.Bio-Ecological Concept 
3.Green Energy and Transportation 
4. ลด carbon footprint ให้กับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อนำเสนอผ่านการออกแบบและรูปแบบของการจัดงาน ถือเป็นงานเอ็กซ์โปครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ป่า


 
ด้วยการสนับสนุนเต็มที่จากรัฐบาลและทางจังหวัดภูเก็ต หากการจัดงานนี้เกิดขึ้นจริง ภูเก็ตจะกลายเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนด้านการอยู่อาศัยและอุดมไปด้วยธรรมชาตินานาชนิด ตลอดจนเพิ่มผลประโยชน์ทั้งกับคนในและคนนอก คาดการณ์ว่าเม็ดเงินกว่า 4 พันล้านเกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน พร้อมกันนั้นยังเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 110,000 รายด้วย นอกจากแผนการออกแบบพื้นที่แล้ว ทีมนักออกแบบยังได้มองถึงแผนระยะยาวของเมืองภูเก็ต ที่นำมาสู่แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่หลังจบงาน หรือ Legacy Planning ของงานเอ็กซ์โปเมื่อสิ้นสุดลง โดยจะสานต่อโครงการเดิมของจังหวัดในการสร้างเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยายาลและการบริการทางสุขภาพของภูมิภาค


The Southern MICE
 image2
 image3
 image4
 image5
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com