Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

งานประเพณีรับบัว ปี 2566 นี้ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 22-23 ตุลาคม 2566 โดยวันที่ 28 ตุลาคม เป็นวันโยนบัว (เริ่ม 7.00 น.) กิจกรรมโยนบัวรับบัว เป็นประเพณีโบราณที่ยังคงจัดในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลก ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ

กำหนดการงานประเพณีรับบัว 9 วัน 9 คืน ประจำปี 2566
 
19 ต.ค.66 เวลา 13.00น. ประมุลร้านค้าของหนัก (ชิงช้า, ม้าหมุน)
22 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น.ประมูลร้านค้าของเบา (เสื้อผ้า, ของเล่น, ของกิน /เริ่มงานประเพณีรับบัว)
25 ต.ค. 66 เวลา 10.30น.พิธีเปิดงานประเพณีรับบัว (ราชาแห่งฤกษ์)
26 ต.ค.66 เวลา 18.00น.ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ
27 ต.ค. 66 เวลา 14.00น. ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางน้ำ
เวลา 16.00น.ตักบาตรพระทางเรือ
เวลา 10.00น.แข่งขันเรือพาย ชิงถ้วยพระราชทาน
24 ต.ค. 66 เวลา 07.00น.พิธีโยนบัว สักการะองค์หลวงพ่อโด ชมการประกวดขบวนเรือสวยงาม
29 ต.ค. 66 เวลา 08.00น.ทำบุญวันออกพรรษา
30 ต.ต. 66 เวลา 18,00น.ตักบาตรเทโวโรหนะ งานประเพณีรับบัวมีจนถึงวันที่ 30 กุสาคม 2566
 image2

กำหนดการกิจกรรมงานประเพณีรับบัว ๙ วัน ๙ คืน ปี 2566

image ext
image ext

งานวัดหลวงพ่อโต 2566

งานวัดหลวงพ่อโต ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน จัดขึ้นพร้อมงานประเพณีรับบัว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566  กิจกรรมภายในงาน มีมากมายเหมือนเดิม เชิญชวนชมชิมช็อปกันให้หนำใจ จากร้านค้าอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ที่มาออกร้าน ชมการประกวดเรือสวยงาม งานวัดแบบจัดเต็ม เครื่องเล่นครบชุด คอนเสิร์ตแน่นทุกคืน

ความเป็นมางานประเพณีรับบัว

งานประเพณีรับบัว เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี ในอดีต มีชาวบ้านที่เป็นชาวไทย ชาวลาว และชาวรามัญมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป และได้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่รกร้าง ลำคลองอซึ่งเต็มไปด้วยต้นอ้อ กอแขม และวัชพืชต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ส่วนทางทิศใต้นั้นมีป่าล้อมรอบ น้ำมีสภาพเป็นน้ำเค็ม และทางทิศเหนือมีบึงใหญ่ที่มีบัวงอกงามอย่างหนาแน่นทั่วทั้งบริเวณ
 
 
ดังนั้น ชาวไทย ชาวลาว และชาวรามัญ จึงได้ร่วมกันพัฒนาผืนดินแห่งนี้เรื่อยมา จนมาบรรจบกันที่ทางสามแยก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ประกอบด้วย ปากน้ำลำคลอง 3 สาย ได้แก่ คลองสลุด คลองชวดลากข้าว และคลอดลาดกระบัง ต่อมาชาวรามัญที่แยกไปประกอบอาชีพ ณ คลองลาดกระบัง เริ่มมีรายได้และผลผลิตตกต่ำ จึงอพยพกลับสู่ถิ่นฐานเดิม คือ ฝั่งบ้านปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำหนดการเดินทางในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 พร้อมกับเก็บดอกบัวหลวงบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมบูชาและได้บอกกับชาวไทยที่สนิทสนมว่า เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ในปีต่อ ๆ ไป ขอให้คนไทยช่วยกันเก็บดอกบัวหลวงไปไว้ ณ วัดหลวงพ่อโต หรือวัดบางพลีใหญ่ใน สำหรับมอบให้ชาวรามัญ เพื่อนำไปเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา และด้วยน้ำใจที่คนไทยมีต่อชาวรามัญ จึงมีความยินดีที่จะทำตามที่ชาวรามัญได้ขอเอาไว้ หลังจากชาวรามัญได้พากันกราบนมัสการหลวงพ่อโต และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปด้วย แล้วจึงลากลับบ้านปากลัด เพื่อนำดอกบัวไปบูชาพระพันคาถา ที่ปากลัด
 
 
ในปีต่อ ๆ มา เมื่อครบกำหนดขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ชาวบางพลีก็จะเก็บดอกบัวมาไว้ที่วัดหลวงพ่อโต หรือวัดบางพลีใหญ่ใน ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับชาวรามัญ ซึ่งชาวรามัญจะเดินทางมารับดอกบัวเหล่านั้นในเวลา 03.00-05.00 น. และมีการจัดเตรียมขนมคาวหวานนานาชนิดไว้ต้อนรับ เมื่อชาวรามัญอิ่มหนำสำราญแล้ว จะนำดอกบัวเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตในวิหาร และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับไปด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งนำดอกบัวกลับไปบูชาพระคาถาพัน ซึ่งได้ทำสืบทอดกันมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสักการบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้
 
 วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากบึงตะโก้ประมาณ 500 เมตร เดิมชื่อวัดพลับพลาไชยชนะสงคราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัยสุโขทัยปางมารวิชัยลืมเนตร หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ เนื้อเป็นทองสัมฤทธิ์เป็นพระประธานในโบสถ์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไปนาม หลวงพ่อโต วัดนี้จึงมีอีกชื่อว่า วัดหลวงพ่อโต ชาวบางพลีได้อัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือในพิธีโยนบัวหรือรับบัวทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11
 
 ติดกับวัดยังมีตลาดริมน้ำโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า 140 ปี ที่ยังคงสภาพเดิมให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมและเลือกซื้อซึ่งมีทั้งอาหารและของใช้ต่างๆ
 
วัดบางพลีใหญ่ใน 130 หมู่ที่ 10 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร. 081-9252844

 
*ภาพจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ย้อนรำลึกงานประเพณีรับบัว เมื่อปี 2565

 ย้อนรำลึกงานประเพณีรับบัว เมื่อปี 2565 จัดขึ้นเมื่อ  วันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ที่ลานหน้าโบสถ์หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี พี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก  

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com