Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ยะลาคือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง ยะลามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายสไตล์แล้ว ยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะบ้านเรือนและวิถีความเชื่อที่แตกต่างนั้น ทำให้ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คน

สถานที่ต้องมาเที่ยวเมื่อมาจ.ยะลา

*ภาพจากททท.

1. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา ถนนพุทธภูมิวิถี
 
ภายในศาลเจ้าฯ ประดิษฐานรูปเหมือนองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ แป๊ะกง และองค์พระองค์อื่น ๆ ที่เคารพนับถือของประชาชน ทุกปีหลังวันตรุษจีน 15 วัน มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ้ง) ยะลา จะจัดงานแห่พระลุยไฟซึ่งมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จังหวัดยะลาจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
 
2. วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา
 
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี ซึ่งแสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างโดยช่างพื้นบ้านเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำยามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300 เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยาน
 
 
3. จุดชมวิวสะพานโต๊ะกูแช  ตำบลแม่หวาด
 
สะพานข้ามเขื่อนบางลาง เชื่อมต่อเส้นทางจากอำเภอเมืองยะลาไปยังอำเภอเบตง เป็นจุดพักรถและชมวิวที่สวยงาม ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
 
 
4. ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
 
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของเครื่องและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทีโอที สูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต บนยอดเขามีอากาศเย็นสบาย สามารถชมทะเลหมอกได้ทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก มีจุดให้ชมได้ 3 จุด สามารถชมได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น สอบถามข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง โทร. 0 7328 5111
 
 
5. ชมภาพวาดสตรีทอาร์ตในเมืองเบตง
 
ภาพวาดเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงสถานสำคัญของเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงรวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวเบตง มีทั้งหมด 11 จุด สามารถเดินชมภาพวาดได้ตามจุดต่าง ๆ เช่น ผนัง กำแพงและตัวอาคารรอบ ๆ เมืองเบตง
 
 
6. อุโมงค์ปิยะมิตร บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง
 
เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาว 1 กิโลเมตร กว้าง 50-60 ฟุต มีทางเข้าออกหลายทาง เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ด้านนอกอุโมงค์จัดนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-16.30 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 7337 8055
 
 
7. สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ สวนหมื่นบุปผา ตำบลตะเนาะแมเราะ 
 
บริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งเป็นศูนย์ศึกษาและทดลองปลูก เนื่องจากพื้นที่นี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น คาร์เนชั่น ลิลลี่ เบญจมาศ กุหลาบ เยอร์บีร่า เป็นต้น มีร้านอาหารและที่พัก
 
 
 
8. ล่องแก่งอัยเยอร์เวง 
 
เป็นกิจกรรมผจญภัย มีหลายรูปแบบทั้งแบบเรือยางและแบบห่วงยาง บริเวณแม่น้ำปัตตานีตอนบน ผ่านแก่งหินคดเคี้ยวตามธรรมชาติ มีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มีโฮมสเตย์ให้บริการ
 
 
9. บ่อน้ำร้อนเบตง หมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ 
 
พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา มีบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่สำหรับแช่เท้าและห้องแช่ส่วนตัว สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้ อีกทั้งมีบ่อสำหรับต้มไข่ให้สุกได้ภายใน 7 นาที มีร้านค้าและที่พักบริการ
 
 
 
10. ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 
ตู้แรกตั้งอยู่ที่บริเวณมุมถนนสุขยางค์ สี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2467 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยคุณสงวน จิระจินดา อดีตนายไปรษณีย์โทรเลขและอดีตนายกเทศมนตรีอำเภอเบตง โดยมีวิทยุกระจายเสียงอยู่ส่วนบนของตู้ จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่รายงานข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังและยังใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูง 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com