Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

โปรแกรมกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ งานผลไม้ งานผลผลิตการเกษตร มากมายกำลังจะมาในปี 2567 ช่วงหน้าหนาวต่อเนื่องฤดูหน้าร้อน จะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลถนนผลไม้ เทศกาลผลไม้ต่างๆ รวมถึงเทศกาลงานเกษตรแฟร์ที่จัดทั่วประเทศ เป็นกิจกรรมหน้าร้อนที่ดับร้อนด้วยผลไม้สดๆ สุดสดชื่นดีต่อใจ อร่อยลิ้น คนชอบทานผลไม้ สายชิมผลไม้ต้องเช็คข้อมูลที่นี่เลยและเตรียมปักหมุดวางแผนเดินทางได้เลย

 

👍 งานเกษตรแฟร์ 2567 Carbon Neutral Event

image ext
image ext
 งานเกษตรแฟร์ 2567 จัดวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 พิเศษสุดสำหรับปีนี้ คือ งานได้รับการรับรองจาก TGO ว่าเป็นงานอีเว้นต์ที่มีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนอระจกทั้งหมดจนเป็นศูนย์ เรียกว่า เป็น Carbon Neutral Event โดยการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตบางส่วนและได้รับการสนับสนุนคาร์บอนเครดิตบางส่วน จากโครงการผลิตพลังงานชีวมวลมิตรผล (ด่านช้าง) ของบริษัทมิตรผล ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  
   พื้นที่ร้านค้า ปีนี้ แบ่งเป็น 14 โซน ได้แก่  โซน A  : Kaset Station  เกษตรชวนชิม อร่อยชวนแชร์  โซน B  : Kasetsart  Floting Marget  ตลาดน้ำเกษตร  โซน C  : Modern Technology Agricultural เทคโนโลยีก้าวไกล   โซน D  : Plant s of Love สราญรมย์ ชมพฤกษา  โซน E  : Pet Society  เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง  โซน F  :  Let Take a Break สีสันตะวันฉาย โซน G  : All U Can Eat ครบเครื่องเรื่องอร่อย  โซน J  :  Soft Power on Thai Agricultural Culture ของดีทั่วไทย ส่งใจถึงมือ   โซน K  : Road of Happiness  ฟินสุดหยุดไม่ได้  โซน L  : KU Partner & Product From Department of Correction สร้างสรรค์เรื่องงานดี  โซน Food Court  ศูนย์อาหาร โซน Fun Park สวนสนุก ร้านค้านิสิต  ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้านามสโมสรนิสิต
        กิจกรรม / สาธิต / อบรม วิชาชีพ อบรมวิชาชีพระยะสั้นในงาน :   โดย สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สาธิตวิชาชีพ  โดย สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กิจกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือก (Workshop) นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร  กิจกรรม โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉีดวัคซีน ในสุนัข และ แมว  (วันละ 100 ตัว ฟรี.. ไม่คิดค่าใช้จ่าย) นิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้า  การแสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัย จากคณะสัตวแพทยศาสตร์
       นิทรรศการ นวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)  [ คลิก ] งานนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12  การประกวด แข่งขัน การประกวดผลไม้  วันที่ 3 ก.พ. 67  การประกวดกล้วยไม้ต้น วันที่ 4 ก.พ. 67   การประกวดแพะ   วันที่ 4 ก.พ. 67
        การประกวด และแข่งขันทางการประมง  การประกวดวาดภาพ วันที่ 5 ก.พ. 67 การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลา ประเภทมีพรรณไม้น้ำ วันที่ 5 ก.พ. 67 การประกวดแข่งขันตอบคำถามทางการประมง วันที่ 6 ก.พ. 67 การแข่งขันประกวดปลากัด
        การแสดง ณ เวทีกลางลานดาว หอประชุมใหญ่ ตารางการแสดง วันที่ 3-10 ก.พ. 67

มทส.จัดใหญ่งานเกษตรสุรนารี 2567 วันที่ 12 – 21 มค 67

image ext
image ext
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัด “งานเกษตรสุรนารี’67” การกลับมาอีกครั้งของงานแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ภายใต้แนวคิด “Sustainable Agri-Innovation for BCG : เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
        ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร นิทรรศการขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ การจัดอบรม สัมมนา และ Workshop อบรมหลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพ กับ “Go Green Go Organic” for BCG ยกระดับเกษตรกรไทย ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการประกวดพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง กล้วยไม้ แคคตัส และผลไม้ การประกวดสัตว์ ได้แก่ โค ไก่แจ้ – ไก่พื้นเมือง สุนัข และแมว
      พร้อมทั้ง ชม...ชิม...ช้อป...!!! ผลิตผลการเกษตร ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก มทส. สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย การออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 700 ร้าน Food Truck ร้านค้าชมรมนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา นักเรียน กิจกรรมจากชมรมและองค์การนักศึกษา คอนเสิร์ตจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดัง อาทิ Lomosonic เน็ค นฤพล (จากสัปเหร่อ) บิว จิตฉรียา ป๊อบ ปองกูล จ๊ะ นงผณี Sweet Mullet และ Slot Machine มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงาน
         นอกจากนี้ ยังได้จัด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการและกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้อีกด้วย

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567 ม.ขอนแก่น 26 ม.ค.- 4 ก.พ.67

image ext
image ext
กำหนดการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567   E-san agricultural fair 2024  ระหว่าง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เตรียมลุยช้อปและกินเต็มที่แบบจุใจ 

งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16-25 ก.พ.67

image ext
image ext
งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ การจัดสวนเพื่อการท่องเที่ยว โคก หนอง นา สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย  ติดตามข้อมูลอัพเดตทางเพจ เกษตรอีสานใต้

ใครไม่แฟร์ เกษตรแฟร์ งาน เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

image ext
image ext
ใครไม่แฟร์ เกษตรแฟร์  เชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 วันนี้ 20-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

งานเทศกาลถนนผลไม้ อำเภอวังจันทร์

image ext
image ext
 

มหกรรมงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2567 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567

image ext
image ext
"มหกรรมงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 2567" มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สัมผัสกับบรรยากาศ ทุ่งทานตะวัน ทุ่งปอเทือง และ ไฟล้านดวง อลังการ สว่างไสวด้วยไฟนับล้านดวง ที่รายล้อมอยู่ในบริเวณงาน

++ กิจกรรมที่ผ่านไป ++

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com