Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ เป็นจังหวัดที่ร่ำรวยด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ครบเครื่อง ทั้งแบบ ธรรมชาติ วัดวาอารามสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน และ สิ่งแปลกใหม่ฝีมือมนุษย์สร้าง จำแนกได้ดังนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอหัวไทร อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอช้างกลาง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ครบเครื่อง ทั้งแบบ ธรรมชาติ วัดวาอารามสถาปัตยกรรม  วัฒนธรรมประเพณี  ชุมชน และ สิ่งแปลกใหม่ฝีมือมนุษย์สร้าง จำแนกได้ดังนี้ 
 
เกาะนุ้ยนอก 
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ 
วัดเจดีย์ 
อุทยานพระพุทธศาสนา 
หมู่บ้านคีรีวง 
กำแพงเมืองเก่า 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
แหลมตะลุมพุก 
บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ 
หนังตะลุงสุชาติ 
ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา 
ตลาดย้อนยุคปากพนัง 
ไร่เกษมสุข 
ถ้ำตลอด 
ล่องแพบ้านวังหอน ชะอวด


 
เขาพลายดำ
กุฏิทรงไทย วัดวังตะวันตก
ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก
น้ำตกพรหมโลก
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ชุมชนบ้านคีรีวง
วัดธาตุน้อย
ทะเลหมอกเขาศูนย์
ล่องแพบ้านวังหอน
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
หาดสิชล (หัวหินสิชล)
จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก (ทะเลหมอกกรุงชิง)
น้ำตกกรุงชิง
ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์
วัดเจดีย์ไอ้ไข่
ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
เขาหินพับผ้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
อุทยานแห่งชาติเขานัน
กำแพงเมืองเก่า (กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช)
น้ำตกท่าแพ
ถ้ำเขาวังทอง
บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
หาดคอเขา (หาดปิติ)
หอพระอิศวรและเสาชิงช้า
อ่าวท้องหยี
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
อ่างเก็บน้ำกะทูน
พระตำหนักเมืองนคร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเนื่องมากจากพระราชดําริ
บ่อน้ำร้อนพิปูน
ชุมชนพรหมโลก
ตลาดสวนสร้างบุญ
หอพระนารายณ์
พระพุทธสิหิงค์
เจดีย์ยักษ์
แหล่งโบราณคดีเขาคา
พระวิหารสูง (หอพระสูง)
ศาลหลวงต้นไทร
คอนโดนกนางแอ่น
โบราณคดีวัดโมคลาน
วัดสวนป่าน
วัดเขาขุนพนม
วัดแม่เจ้าอยู่หัว
วัดถลุงทอง
วัดร่อนนา
วัดนันทาราม
ตลาดย้อนยุคปากพนัง
หลาดริมคลองหัวไทร
หลาดหน้าพระธาตุ
ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
น้ำตกคูหาสวรรค์
น้ำตกแม่เศรษฐี
น้ำตกอ้ายเขียว (ในเขียว)
น้ำตกหนานสวรรค์
ถ้ำหงส์
น้ำตกวังศิลารักษ์
จุดชมวิวเขาเหมน (เขาพระสุเมรุ)
เขารามโรม
น้ำตกกะโรม
น้ำตกสุนันทา
บ่อน้ำร้อนกรุงชิง
ไร่เกษมสุข
เกาะนุ้ย-บ่อน้ำจืดกลางทะเล
อ่าวขนอม
หาดหินงาม
หาดในเพลา
หาดขนอม
หาดด่านภาษี (หาดซันไรท์)
พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
อ่าวหลักซอ
 
 image2

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com