Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

คนละครึ่งเฟส 5 จำนวนสิทธิทั้งหมด 26,500,000 สิทธิ ระยะเวลาใช้จ่ายโครงการ 1 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565 ลงทะเบียนสำหรับประชาชน เริ่มลงทะเบียน 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น.เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติโดยจะต้องยืนยันสิทธิ

image1

ไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนวันไหนบ้าง 
วันที่ 15 ส.ค. 65 
เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป
 
วันที่ 17 ส.ค. 65 
เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
 
วันที่ 19 ส.ค. 65 
เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
- สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
- สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 
 วันที่ 25 ส.ค. 65 
ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5
 
 วันที่ 1 ก.ย. 65 
เริ่มใช้จ่าย
- ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
- ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น
 
 วันที่ 14 ก.ย. 65 
วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก
 
 วันที่ 31 ต.ค. 65 
สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5
 
ที่มา : www. คนละครึ่ง .com

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com