Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับประเทศไทยและนครราชสีมา หลังสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ มีมติเลือกให้ไทยเป็นเจ้าเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก​ ในปี 2572 ชื่องาน “โคราช เอ็กซ์โป 2029” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28กุมภาพันธ์ 2573 เชื่อมั่น การจัดงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว และเมืองแห่งอนาคตของไทยและแดนอีสาน

image1

“โคราช เอ็กซ์โป 2029”

 
“โคราช เอ็กซ์โป 2029” (Korat Expo 2029)  งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2029  (พ.ศ. 2572)  นับเป็นงานกิจกรรมระดับโลก ที่มีโอกาสมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้ง  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573  ณ ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะเวลาจัดงานรวมทั้งสิ้น 110 วัน  คาดว่าจะใช้งบประมาณในการจัดงานประมาณ 4,281ล้านบาท 

        งานมหกรรมพืชสวนโลก Korat Expo 2029  เป็นงานระดับ A-1 หรือ World Horticultural Exhibition จะจัดบนพื้นที่ 678 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 523 ไร่ และพื้นที่จอดรถ 155 ไร่ 


         คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2029 ราว 4 ล้านคน 
 

        งานมหกรรมพืชสวนโลก Korat Expo 2029 เป็นความสำเร็จครั้งที่สองของประเทศไทย หลังจาก ที่ จ.เชียงใหม่ เคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศ เมื่อปี 2549 

          งานมหกรรมพืชสวนโลก เป็นพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวนผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลก และจะมีพลังในการช่วยขับเคลื่อนประเทศเจ้าภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  
 image2

ไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก Korat Expo 2029

image ext
image ext

         6 มี.ค. 67 ณ กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป 2029” โดยการได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future)  สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

           ลำดับต่อไป ไทยจะต้องเตรียมเสนอตัวต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) เพื่อรับการรับรองสู่การเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบ 

Photo : TheAIPH  

 

 

ประเทศไทยชูวิสัยทัศน์สู่อนาคตแห่งโลกสีเขียว GREENERY ENVISIONING THE GREEN FUTURE

image ext
image ext

           นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 จะเป็นเวทีระดับนานาชาติ ที่นำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
 
           ขณะที่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ชาวโคราชพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เพื่อสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผสานกับวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน การจัดงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว ภายใต้แนวคิดการจัดงาน GREENERY ENVISIONING THE GREEN FUTURE 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 
image ext
image ext
 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com