Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage แห่งล่าสุดของไทย อีกบทพิสูจน์รากมรดกวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทย ผ่านกิจกรรมแสงสีเสียงตระการตาและยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ในงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” The Magical Si Thep to World Heritage พลังความเชื่อจากอดีต สู่แสงแห่งศรัทธาของคนไทย

งาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” The Magical Si Thep to World Heritage พลังความเชื่อจากอดีต สู่แสงแห่งศรัทธาของคนไทย จัดระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  โอกาสแรกที่จะได้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ งดงาม และความรุ่งเรือง ของอารยธรรมนับพันปีเมืองโบราณศรีเทพ ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสาน ลุ่มแม่น้ำป่าสัก รับรู้เรื่องเล่าตำนานาศรีเทพ จากพลังความเชื่อแห่งอดีต ด้วยแรงศรัทธาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งของไทย


ภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ Hi Light เล่าขานตำนานศรีเทพผ่านจอ LED ผสมผสานเทคนิคด้วยการใช้ระบบ Synchronize Lighting เชื่อมการแสดงจากจุดฉายภาพ สู่จุดการแสดงแสงไว้ด้วยกัน ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ/กิจกรรม Lighting 7 จุด เปิดประวัติศาสตร์ด้วยการ สัมผัสตำนานผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธา/ชื่นชมกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงาม/และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารพื้นถิ่น


ความมหัศจรรย์ 7 จุดการแสดง Lighting ในงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” The Magical Si Thep to World Heritage พลังความเชื่อจากอดีต สู่แสงแห่งศรัทธาของคนไทย ที่นำพาความภาคภูมิใจให้คนทั้งโลก 

 มหัศจรรย์จุดที่ 1 ศรีเทพ เปิดรากฐานประวัติศาสตร์
 มหัศจรรย์จุดที่ 2 มหาสถูป ศาสนสถานแห่งศรัทธา
 มหัศจรรย์จุดที่ 3 ศาสนารุ่งโรจน์ เมืองโบราณศรีเทพ
 มหัศจรรย์จุดที่ 4 พฤกษาแห่งแสงสี
 มหัศจรรย์จุดที่ 5 ภาคภูมิใจมรดกไทย เมืองศรีเทพ
 มหัศจรรย์จุดที่ 6 แสง ศิลป์ สะท้อนความศรัทธา
 มหัศจรรย์จุดที่ 7 ศิลปะรุ่งเรือง

 

ประเทศไทยได้เสนอเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกและขณะนี้ได้รับบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้นขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มานานเกือบ 10 ปี แล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร ได้เชิญคณะทูตานุทูต 7 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม อียิปต์ อินเดีย อิตาลี เม็กซิโก และไนจีเรีย เยี่ยมชมสถานที่จริงแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทย ตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะขอเสียงสนับสนุนการขึ้นทะเบียนของประเทศไทย 
 
 
ก่อนหน้านี้ได้มีผู้แทนของยูเนสโกได้ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมทุกด้านแล้ว ขณะที่เอกสารการขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้ว และการนำคณะทูตมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย คาดหวังว่าจะได้รับข่าวดี ในการพิจารณาให้ประเทศไทยจะได้รับการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 10 - 25 ก.ย.นี้ ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  "การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยในฐานะเมืองมรดกโลก จะเกิดมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางท่องเที่ยว โดยขณะนี้ประเทศมีแหล่งวัฒนธรรมอีกหลายแห่งที่บรรจุในบัญชีเบื้องต้นของยูเนสโกทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช พระธาตุพนม จ.นครพนม นครหลวงล้านนา เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องผลักดันสู่ การเสนอเป็นเมืองมรดกโลกให้ได้" 
 image2

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

image ext
image ext
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็น 1 ใน 10 อุทยานประวัติศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ห่างจากรุงเทพราว 240 กิโลเมตร ขับรถไปได้ง่าย
 
      อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ (ราว 4.7 ตารางกิโลเมตร) มีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ รูปเกือบกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 กม. เป็นรูปแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ยังคงสามารถรักษารูปแบบแต่เดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด มีโบราณสถาน 40 แห่ง โดยมีปรางค์สองพี่น้องและโบราณสถานปรางค์ศรีเทพเป็นกลุ่มโบราณสถานสำคัญ มีสระน้ำและหนองน้ำขนาดใหญ่น้อยกว่า 70 สระ ภายนอกเขตโบราณสถาน เป็นพื้นที่เมืองขนาด 1,589 ไร่ มีช่องประตูเมือง 6 ช่อง มีสระน้ำขนาดใหญ่น้อยกระจายอยู่อีกกว่า 30 แห่ง 
 
      นั่นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ บ่งชี้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สืบเนื่องจนถึงยุควัฒนธรรมทวารวดีและเขมร กินเวลากว่า 800 ปี ก่อนถูกทิ้งร้างไปในราวปลายพุทธศตวรรษที่  18 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 คาดว่าเป็นเพราะโรคระบาด เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดวัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาต่อมาเสียอีก  [อ่านเพิ่มเติม กรมศิลปากร]
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจะเปิดให้บริการทุกวัน  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมนั้น ประชาชนชาวไทย  คนละ ๒๐  บาท  ชาวต่างประเทศ  คนละ  ๑๐๐  บาท ทั้งนี้ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมให้แก่พระภิกษุ  สามเณรในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนาอื่น  นักเรียน  นิสิตและนักศึกษาในเครื่องแบบนักเรียน  นิสิตและนักศึกษารวมทั้งครูอาจารย์ผู้ควบคุมในกรณีขอเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยประสานงานล่วงหน้า  และแขกผู้มีเกียรติที่กรมศิลปากรหรืออุทยานประวัติศาสตร์เชิญหรือต้อนรับ
 
          ในกรณีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยขอวิทยากรนำชม สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  ตำบลศรีเทพ  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์   ๖๗๑๗๐  โทรศัพท์  ๐๕๖ –๙๒๑๓๒๒     โทรสาร  ๐๕๖ –๙๒๑๓๑๗

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com