Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

วางแผนท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม เดือนนี้ คลี่ปฏิทินเช็คโปรแกรมกิจกรรม รวมทุกแนวไม่ว่าจะท่องเที่ยวธรรมชาติตามฤดูกาล กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา รื่นเริ่งบันเทิง หรือแม้แต่งานวัด งานบุญ ประเพณี งานหลวงงานราษฎร์ งานเอกชนหรืองานชุมชน ข้อมูลมาไว้ที่ eatfuntravel.com เพื่อการกินเที่ยวให้สนุกหนำใจยังไงล่ะ

หน่วยงาน สถานที่ ผู้จัด ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ส่งข้อมูลมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com เพื่อพิจารณาเผยแพร่ *ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง ณ เวลาที่เข้าชมข้อมูลนี้ แนะนำตรวจสอบกับผู้จัดอีกครั้ง ** บางงานอาจฟรี บางงานอาจมีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบให้ชัวร์อีกทีก็ดีนะ

งานครบรอบ 100 ปี ชาตกาล หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ 9 – 13 สิงหาคม 2566

image ext
image ext
 

งานส้มโอนครชัยศรี ครั้งที่ 4 วันที่ 1-10 กันยายน 2566

image ext
image ext
1-10 กันยายน 2566 งานส้มโอนครชัยศรี ครั้งที่ 4 บริเวณด้านข้างโรงงานน้ำมันพืช ต.ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม กินส้มโอฟรี จาก 20 กว่าสวนที่มาร่วมออกร้าน สินค้าโอทอปเพียบ สวนสนุกชุดใหญ่ คอนเสิร์ตทุกคืน ศิลปินดัง ลำไย ไหทองคำ เพชร สหพัฒน์ แบมแบม แก้มใส มาลีฮวนน่า  

101 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญมหาเถร) และวันบุรพาจารย์ ณ วัดไร่ขิง

image ext
image ext
 101 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญมหาเถร) และวันบุรพาจารย์ ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง นครปฐม 4-12 ต.ค.66 

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 24 พ.ย. - 2 ธ.ค.66

image ext
image ext
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566 เพื่อสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล ปิดทองพระร่วงโรจนฤทธิ์ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ๓ แผ่นดิน ภายในงานพบกับการออกร้านค้าที่หลากหลายรอบองค์พระปฐมเจดีย์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางด้านการเกษตร และการออกร้านกาชาดของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวงานงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ รวม 9 วัน 9 คืน

งานประเพณีลอยกระทง นครปฐม 26 พฤศจิกายน 2566

 เทศบาลนครนครปฐม งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครปฐม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566 พระราชวังสนามจันทร์ สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ภายในงานพบกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง-โคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีคลาสสิค ดนตรีไทย ตลาดย้อนยุค ฯลฯ

วิถีพุทธมณฑล สืบสานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ 160ปี คลองมหาสวัสดิ์ 27 พฤศจิกายน 2566

 งานของดี วิถีพุทธมณฑล สืบสานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ 160ปี คลองมหาสวัสดิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมพิธีการตักบาตรท้องน้ำ โดยพระสงฆ์บิณฑบาตรทางเรือล่องมาในคลองมหาสวัสดิ์ พร้อมกับชมการแสดงเพลงทางเรือ นอกจากนี้ยังมิกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชมนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา เยี่ยมชมตลาดชุมชนพร้อมเลือกซื้อของดีวิถีพุทธมณฑล กิจกรรม Work Shop การทำกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

งานเกษตรกำแพงแสน 1 - 10 ธันวาคม 2566

 งานเกษตรกำแพงแสน 1 - 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม มีกิจกรรมการเรียนรู้นิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมชิมและช็อปสินค้าต่างๆ ไปกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตรของนิสิต นักศึกษา

งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก 26 ธันวาคม 2566

image ext
image ext
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างล้นพ้น ทรงพัฒนาและสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นานัปการ อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และงานพระราชนิพนธ์ การแสดงวัฒนธรรมของนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม การแสดงดนตรีร่วมสมัย การเสวนาทางวิชาการ ฯลฯ

งานวัดในนครปฐม

3-7 มี.ค.66 วัดสามกระบือเผือก
3-9 มี.ค.66 วัดพะเนียงเเตก
4-6 มี.ค 66 วัดลานตากฟ้า
4-6 มีนาคม 2566 วัดบางภาษี
4-8 มี.ค.66 วัดจินดาราม
5-6 มี.ค.66 ไผ่คอกเนื้อ วัดลัฎฐิวนาราม
5-6 มีนาคม 2566 วัดไผ่สามตำลึง บางเลน
5-8 มี.ค. 2566 วัดกลางคูเวียง
6 มีนาคม 2566 วัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน

++ กิจกรรมที่ผ่านไป ++

 

เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ณ พระราชวังสนามจันทร์

image ext
image ext
 เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระราชวังสนามจันทร์
สอบถามรายละเอียด หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 034-966-440 ต่อ 261

ถนนคนเดิน สวรรค์บนดิน กำแพงแสน 3 - 4 มีนาคม 66

image ext
image ext
"ถนนคนเดิน สวรรค์บนดิน เพลิดเพลินการกินและช็อปปิ้ง "  ทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 16.00 - 21.00 น.  เริ่ม 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลกำแพงแสน 

ประเพณีสงกรานต์ องค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566

image ext
image ext
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ องค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566  สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระร่วงจำลอง เเห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อพระเจดีย์ทราย การเเสดงวัฒนธรรมไทย ประเพณีตำเเป้งขนมจีนวัดพะเนียงเเตก ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.2566 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

งานพิธีไหว้ครู หลวงปู่เเผ้ว ปวโร อายุ 100 ปี ณ วัดรางหมัน

 ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู หลวงปู่เเผ้ว ปวโร อายุ 100 ปี ณ วัดรางหมัน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.39 น.

มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้ นครปฐม 66

image ext
image ext
 “มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้ นครปฐม66” วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม  ภายในงานคุณจะได้พบกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีนครปฐม ( NAKHONPATHOM GUARANTEE )

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com