Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) เป็นงานใหญ่งานสำคัญสำหรับชาวจอมทอง ที่สืบสานต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 100 ปี โดยกำหนดการจัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ภาคกลาง หรือประมาณเดือน มิถุนายน)

image1
            ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การประดิษฐานนี้ มิได้เป็นถาวร แต่สามารถอัญเชิญ พระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเข้า - ออกพรรษา ปีละสองครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชนทั้งใกล้และไกล ที่ต่างตั้งใจเดินทางไปสักการะกัน ซึ่งถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทอง ในการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงาน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ภาคกลาง หรือประมาณเดือน มิถุนายน)

            แต่ละปีก่อนจะเริ่มงานพิธี 5 วัน หรือราววันขึ้น 10 ค่ำ คณะผู้ศรัทธาจะพากันไปที่หอเจ้าใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตวัดพระธาตุฯ เพื่อลงทรงพ่อเจ้าใหญ่ ทำนายทายทักถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระธาตุจอมทอง วัด หรือองค์พระธาตุในรอบปีนั้นๆ เมื่อถึงเช้าวันงาน ผู้คนจะเริ่มทยอยกันเดินทางมาที่วัด เพื่อทำบุญและรอพิธีสรงน้ำ และเมื่อถึงเวลา พระสงฆ์จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากโกศาห้าชั้น ไปใส่ในโกศใบใหม่สำหรับการสรงน้ำโดยเฉพาะ แล้วอัญเชิญโกศขึ้นบนคานทอง มีชาวบ้านอาสาสมัครแต่งตัวเป็นทหารโบราณราว 10 คน เป็นคู่หามรออยู่หน้าแห่พระบรมสารีริกธาตุไปยังพระอุโบสถเพื่อบูชาข้าวปลา อาหาร ตลอดทั้งสองข้างทางวิหารเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่พากันซัดข้าวตอกดอกไม้ใส่ พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นจึงมีการสรงน้ำยังห้องสรงข้างวิหาร


              สำหรับน้ำที่ใช้สรง แต่เดิมชาวบ้านถือว่าต้องใช้น้ำจากน้ำแม่กลางผสมกับดอก คำฝอย ให้เป็นสีเหลืองอ่อน (ห้ามนำน้ำส้มป่อยสรงพระบรมธาตุ) ปัจจุบันอาจใช้บ้ำประปา บ้างก็ไม่ได้เจือดอกคำฝอย บางคนอาจรองน้ำที่ผ่านโกศแก้วนำกลับไปบูชาหรือนำเอาไปเป็นมนต์รักษาอาการ เจ็บป่วย
 image2

วันและเวลา ในการสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ปี ๒๕๖๗

image ext
image ext
เวลาสรงน้ำพระบรมธาตุ 9.30 - 11.30 น.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 (3)

วันที่ 9 มีนาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 (3)

วันที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น 51 ค่ำ เดือน 6 (4)

วันที่ 8 เมษายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 6 (4)

วันที่ 15-16 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

วันที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (5)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 (5)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (6)

วันที่ ๖ มิถุนายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 8 (6)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 (7)

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเยียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

image ext
image ext
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com