Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุด ๆ สมุทรสาคร วันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น1 เซ็นทรัล มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 พบปะผู้ประกอบการ กว่า 90 บริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ทั้งอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก โลหะสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและของใช้สำหรับเด็ก สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเกษตร OTOP ท่องเที่ยว SME เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการแสดงศักยภาพสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com